Activitat 2. Fem una taula

En aquesta activitat d’exemple realitzareu una senzilla taula, seguint les següents indicacions:

Sovint necessitem extreure material d’una figura en lloc d’afegir-hi. Per aconseguir-ho, Tinkercad ens permet canviar les propietats de les diferents figures entre sòlid i forat.

1. Posicioneu una caixa o cub (box) de 20 mm de costat en el pla de treball.

2. Afegiu una segona caixa o cub (box) de 16 x 24x 20 mm, segons podem veure en la figura:

3. Aneu al menú desplegable de la segona caixa i seleccioneu forat (hole)

4. Posicioneu el forat dins la caixa original segons podeu veure en les següents figures:
5. Seleccioneu les dues figures i premeu sobre l’opció grup (Group). Fixeu-vos que en combinar-se les dues figures, s’ha generat un forat en la primera figura.

Per seleccionar les dues figures, amb el botó esquerre del ratolí premut, moveu el ratolí fins que tots les dues figures estiguin dins de l’àrea de selecció

6. Afegiu una altra caixa o cub de 16 x 24x 20 mm, com a forat. Posicioneu-lo com podeu veure a la figura:

7. Torneu a crear un grup per agrupar la figura i el forat. Podeu observar que la caixa original s’ha transformat en una taula.

Fixeu-vos que de la mateixa manera que heu agrupat dues figures, les podeu desagrupar amb l’opció que trobareu al menú.

Podeu veure el procediment en el següent vídeo: