Activitat 1. Disseny d’un penjoll

En aquesta activitat d’exemple realitzareu un penjoll amb la inicial del vostre nom, seguint les següents indicacions:

1. Posicioneu un cilindre de diàmetre 20 mm i una altura de 2 mm al pla de treball. Aquest cilindre serà la base del penjoll.

2. Posicioneu la figura bàsica text sobre el pla de treball i escriviu la inicial del vostre nom en el menú desplegable. Redimensioneu la inicial i situeu-la sobre el medalló com més us agradi.

Recordeu de desplaçar la inicial 1 mm verticalment perquè sobresurti del medalló i no es pugui veure des de la part inferior del penjoll.3. Posicioneu un tub (Tube) de diàmetre exterior 3 mm i una altura de 2 mm i integreu-lo al penjoll segons la figura.

Si us fixeu, encara que visualment veiem un penjoll complet, podeu seleccionar cadascuna de les parts per separat.

4. Per combinar les diferents parts del penjoll, seleccioneu tots els elements del penjoll i premeu sobre l’opció grup (Group)

Per seleccionar tots els elements del penjoll, amb el botó esquerre del ratolí premut, moveu el ratolí fins que tots els elements estiguin dins de l’àrea de selecció.

Fixeu-vos que després de l’agrupació, tot el conjunt es comporta com a una única figura

Podeu veure el procediment en el següent vídeo: