Codeblocks

Codeblocks és la nova extensió que incorpora Tinkercad. Permet la creació de dissenys 3D mitjançant la programació orientada a objectes. En comptes de dibuixar els dissenys en un entorn gràfic, es tracta de col·locar objectes predefinits en el pla de treball, per després modificar-los.

Fins ara, per crear els dissenys 3D amb Tinkercad, hem arrosegat figures (cubs, cons, cilindres, esferes, etc.) al pla de treball. Dins de Codebocks el procediment és similar, però enlloc d'arrossegar una figura al pla de treball, arrosseguem el bloc de codi d'una figura i en definim els paràmetres (mida, color, posició, etc.).

El següent bloc de codi crea un cub de dimensions 20 x 20 x 20 mm.

Per defecte, els objectes es situen en les coordenades x, y, z (0, 0, 0). Les línies vermelles, verdes i blaves delimiten x, y, z respectivament. El cub es troba 10 mm per sota del pla de treball.

Si afegim el bloc move podem moure el cub i situar-lo per sobre el pla de treball.


Aprendreu a fer servir el Codeblocks a través de la següent activitat d'exemple: