Bricks & Blocks

Un dels objectius que justifiquen l’ús d’aquests tipus d’eines de disseny, a les escoles, és la capacitat que ens ofereix de transformar una idea en realitat, a través d’un procés creatiu.

És per això que normalment es relaciona el disseny amb la impressió 3D. Però Tinkercad ens ofereix altres alternatives, com la construcció dels objectes amb blocs (blocks) o amb maons (bricks).



blocks bricks

Veureu com visualitzar un disseny amb bricks, seguint les següents indicacions:

1. Dissenyeu un objecte per ser construït, posteriorment, amb maons (bricks). Per exemple, una casa senzilla.

Els dissenys s’han d’adequar a les possibilitats que ens ofereixen els bricks, tan en forma com en mida.

2. Observeu les eines blocks i bricks.

3. Seleccioneu bricks i observeu el resultat.

És possible que els resultats no siguin gaire bons al principi. Haureu de modificar la resolució i les mides de l’objecte.

4. Observeu les eines que ens ofereix la vista bricks.

Fixeu-vos que us permet millorar la resolució, visualitzar o no, una base (Ground) i la possibilitat de veure els resultats capa a capa (layers), facilitant enormement la construcció de la figura.

5. Seleccioneu la màxima resolució (x3 design size) i observeu el resultat.

Podeu modificar la mida de l'objecte, per comprovar com afecta la qualitat del resultat final.

6. Seleccioneu l’opció de visualitzar les capes (Layers) i observeu el seu efecte.

7. Finalment, observeu el resultat, si enlloc visualitzar l’objecte amb maons (bricks), ho fem amb blocs (Blocks).