Activitat 2. Importar una imatge

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a convertir un dibuix fet per nosaltres o una imatge en una figura 3D, que podrem utilitzar a Tinkercad.

Encara que podeu fer els vostres propis dibuixos, en aquesta activitat treballareu amb una imatge cercada a Internet.

A partir d’una imatge en format png o jpg, la convertirem a format svg, per poder-la importar a Tinkercad. La imatge ha de ser preferiblement de traç lineal i que no tingui drets d’autor, és a dir, que permeti l’ús lliure no comercial (llicència Creative commons).

Per fer-ho seguiu les següents indicacions:

1. Cerca a Internet una imatge que sigui la representació d’un mosaic.

Indica en les eines de cerca que sigui un dibuix lineal i que estigui etiquetada per a la reutilització no comercial amb modificació.

2. Descarregueu el següent mosaic o el que més us agradi.

La imatge la podeu trobar directament a l’adreça https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/12/30/mosaic-145830_960_720.png

Fixeu-vos que és un arxiu png i, per tant, l’haurem de convertir a svg.

3. A Internet trobareu aplicacions en línia per convertir imatges a format svg. Utilitzeu-ne un per convertir el mosaic a format svg.

Fer aquesta activitat hem utilitzat la següent aplicació https://image.online-convert.com/convert-to-svg

4. Creeu un nou disseny amb Tinkercad.

5. Accediu a l’opció import i seleccioneu l’arxiu del mosaic en format svg que heu creat anteriorment. Canvieu el valor de l’escala de 100 a 15, per ajustar les mides a l’àrea de treball.

6. Importeu la figura i observeu com se situa sobre el pla de treball.

7. Posicioneu un toroide sobre la figura lliurement per variar la seva forma.

8. Finalment, modifiqueu les propietats del toroide a forat i agrupeu les dues figures.