Formats d'arxiu

  • stl (STereoLithography o Standard Triangle Language): És un format d’arxiu que utilitzen la majoria d’aplicacions de modelització i impressió 3D. Els arxius stl descriuen la geometria de l’objecte en 3D, excloent el color, textura i altres atributs. Podeu trobar més informació a la Viquipèdia.
  • obj: És un altre format d’arxiu obert que només representa la geometria de l’objecte en 3D i les diferents textures. Podeu trobar més informació a la Viquipèdia.
  • svg (Scalable Vector Graphics): És un format d’arxiu obert per a gràfics vectorials escalables en 2 D. Els gràfics vestorials no perden qualitat en ser ampliats, com sí que passa en formats de mapa de bits. Podeu trobar més informació a la Viquipèdia.