Exportar un disseny

Quan hem realitzat un disseny amb Tinkercad, us pot interessar utilitzar-lo en una altra aplicació o imprimir-lo, utilitzant una impressora 3D. Per tant, hem de poder convertir l’arxiu a un format adient, utilitzant l’eina d’exportació. Per fer-ho seguiu les següents indicacions:

1. Accediu a un disseny fet amb Tinkercad.

2. Accediu a l’opció exportar (export).

3. Exporteu-lo en format stl.

Tinkercad també inclou un servei d’impressió 3D, que ofereixen terceres empreses.

4. Podeu importar l’arxiu stl que acabeu de crear per poder-lo comparar amb l’original.