Activitat 3. Compartir per col·laborar

Tinkercad ens ofereix la possibilitat d’autoritzar, a una tercera persona, l’edició del nostre disseny, a través d’un enllaç temporal. Per fer-ho, seguiu les següents indicacions:

1. A Tinkercad, obriu el disseny que vulgueu compartir amb una tercera persona. Seleccioneu l’opció enviar (Send To) o directament a la icona d’afegir usuaris (en aquest cas, aneu directament al punt 3).

2. Si heu optat per enviar (Send To), observeu que en la finestra emergent us ofereix diverses opcions de compartir. Seleccioneu l’opció convidar a persones (Invite people).

3. Observeu la finestra emergent que us indica l’enllaç al disseny i la seva vigència en hores.

Amb aquest enllaç, qualsevol altre usuari de Tinkercad, podrà accedir i modificar el disseny.