Alinear figures

Tinkercad ens ofereix una eina molt útil que ens permet alinear dos o més figures entre elles.

Un símil seria l’alineació d’un paràgraf en un document de text

Aprendreu a alinear figures a partir d’una activitat d’exemple, en la que dissenyareu dues fletxes, seguint les següents indicacions:


Fletxa simple

1. Posicioneu una caixa o cub (box) de 60 x 20 x 20 mm.

2. Afegiu una piràmide de 37 mm de base i 37 mm d’altura aproximadament i rota la figura 90 graus

3. Seleccioneu les dues figures.

4. Selecciona l’opció Alinear (Align) o pulseu la tecla L.

5. Observeu que apareixen tres punts en cadascun dels eixos de coordenades, corresponent a l'alineació esquerra, centrat i dreta respectivament.

Com les dues figures estan situades sobre el pla de treball, fixeu-vos que el punt corresponent a l'alineació inferior ha canviat de color negre a gris.

6. Cliqueu sobre els dos punts que us permeten centrar la caixa respecte de la piràmide.

7. Moveu la caixa, amb cura de no desalinear les figures, fins que quedin unides.
Fletxa doble

1. Dupliqueu la piràmide de la fletxa simple.

2. Selecciona l’opció Invertir (flip) o premeu la tecla M.

3. Moveu les tres figures perquè no estiguin alineades.

4. Seleccioneu les tres figures i alineeu-les.

5. Finalment, uniu-les per crear la fletxa doble.

Podeu veure el procediment en el següent vídeo: