La propietat intel·lectual

Un dels aspectes lligats a la propietat intel·lectual, el que ens interessa en aquest moment, són els drets d'autoria. Els drets d'autoria són un conjunt de normes i principis que regulen els drets d'autors/es pel simple fet d'haver creat una obra, hagi estat publicada o no (és a dir, sigui inèdita). Això significa que des del moment en què una persona (l'autor/a) crea la seva obra (construeix un text, fa una fotografia, etc.) posseeix una sèrie de drets sobre la mateixa. La propietat intel·lectual correspon a l'autor/a de l'obra pel sol fet de la seva creació i des del mateix moment de la creació, sense haver de fer cap tràmit addicional.

Aquests drets inclouen els anomenats drets morals i els drets patrimonials.

  • Els drets morals inclouen aspectes com el reconeixement de la condició d'autor/a de l'obra o el reconeixement del nom de l'artista sobre les seves interpretacions o execucions, per exemple d'una peça musical. I també, el dret d'exigir el respecte a la integritat de l'obra i a la no alteració de la mateixa.
  • Els drets patrimonials són aquells susceptibles de tenir un valor econòmic i solen estar associats al concepte anglosaxó de copyright o dret de còpia: el conegut Copyright, representat mitjançant el símbol ©, ha quedat associat a la idea que "tots els drets estan reservats". Si no s'especifica el contrari, qualsevol obra té tots els drets reservats des del moment de la seva creació, hi hagi o no escrit el símbol ©.

Ús d'obres en l'àmbit educatiu

Existeixen uns supòsits limitats, previstos als articles 31 a 40 bis de la Llei de Propietat Intel·lectual, per als quals no és necessari sol·licitar una autorització per fer-ne ús d'una obra. En essència, es permet l'ús educatiu d'elements amb drets d'autoria (fragments de text, vídeo o gravacions, així com fragments d'imatges, per exemple) sense sol·licitar autorització sempre que:

  • Siguin necessaris per a il·lustrar una activitat educativa.
  • Aquesta activitat educativa es faci a les aules, enteses com a espai educatiu.
  • Es tracti d’obres ja divulgades.
  • No es tracti de fragments de llibres de text.
  • Se’n citi, llevat dels casos que sigui impossible, el nom de l’autor/a i la font d’on s’ha extret l’element.

Convé destacar que aquestes excepcions regeixen només per a l'ensenyament reglat.

Llicències obertes

En molts casos resulta difícil per al professorat accedir a recursos que es puguin utilitzar en la seva activitat diària. Així mateix pot resultar complex entendre quina és la millor forma de compartir un determinat treball amb altres persones i, alhora, reservar alguns dels drets propis. Presentem aquí algunes llicències que podeu considerar a l'hora de cercar i reutilitzar recursos.

Domini públic


Per domini públic s'entèn la situació en què queden les obres en expirar el termini de protecció dels drets patrimonials. El domini públic implica que les obres poden ser explotades sempre que es respectin els drets morals.Creative Commons


Mitjançant una llicència Creative Commons, l'autor/a exerceix el dret que la llei li confereix en exclusiva per decidir certes condicions d'ús i distribució de la seva obra. L'autor/a pot donar llibertat per tal que la seva obra sigui reproduïda sempre que es reconegui l'autoria i establint, o no, restriccions sobre l'ús comercial i la possibilitat de fer obres derivades.
Hi ha diverses llicències Creative Commons que inclouen algun dels següents condicionants:

Reconeixement (Attribution): En qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència caldrà reconèixer l’autoria.


No Comercial (Non commercial): L’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials.

Sense Obres Derivades (No Derivate Works): L’autorització per explotar l’obra no inclou la transformació per crear una obra derivada.

Compartir Igual (Share alike): L’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser divulgades.

Les llicències Creative Commons, doncs, no són alternatives als drets d'autoria, ans al contrari: es basen en la legislació sobre propietat intel·lectual i drets d'autoria i l'únic que fan és alliberar certs drets que posseeix l'autor/a d'una obra de manera que altres persones en puguin fer certs usos sense haver de sol·licitar permís explícit.

Enllaços d'interès

  • Idees bàsiques de la propietat intel·lectual En aquest espai del Departament de Cultura trobareu una descripció del significat i el que implica la propietat intel·lectual, a més de consideracions sobre els drets d'autoria…