Presentació

Font de la imatge: https://pixabay.com/es/photos/medios-de-comunicaci%C3%B3n-998990/Tots acostumem a passar algunes hores al dia consultant dispositius mòbils i ordinadors a través d'aplicacions i navegadors que ens hem descarregat a la xarxa (llegir articles de diari, comprar, enviar i rebre informació, vídeos, enllaços…). Forma part de la nostra quotidianitat diària.

Es fa del tot imprescindible, per tant, tenir coneixements sobre la seguretat a la xarxa, qui som nosaltres a la xarxa, què podem penjar i en quines condicions i quines mesures hem de comprendre i prendre com a adults i, també, com a professors.

Des de la formació telemàtica a mestres i professorat del sistema educatiu, la seguretat d’Internet implica entendre què és i què s'ha de tenir en compte quan es parla d'identitat digital i de seguretat a la xarxa. Aquest coneixement porta a que els docents siguin models i sàpiguen transferir aquests continguts a l'alumnat i també a tota la comunitat educativa. Igualment hem de ser capaços de fomentar bons hàbits d'ús educatiu.


Propòsit del mòdul

L’ús de les tecnologies en tots els àmbits requereix la consideració d’una sèrie de normes i hàbits recomanables per:

  • Mantenir la seguretat, tant dels equips informàtics com de la informació que es processa i els diferents dispositius d’emmagatzematge.
  • Comprendre i preservar la privacitat de les persones.
  • Respectar els drets d’autoria i les llicències de publicació.
  • Evitar situacions de risc provocades per un mal ús dels canals de comunicació.


Referència documental

La competència digital docent és el marc que permet identificar les competències digitals que han de tenir mestres i professors i que possibilita l’adquisició i l’acreditació de les competències digitals dels alumnes.

Podeu descarregar el document a http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/competencia-digital-docent/

La competència digital docent, dividida en cinc dimensions, especifica en la quarta:

Ètica i civisme digital: Coneixement i assumpció de les implicacions derivades de l’ús de les tecnologies digitals en l’àmbit educatiu pel que fa a les qüestions de legalitat, seguretat i identitat digital. Formació dels alumnes sobre aquestes qüestions per tal que facin un ús ètic i responsable d’aquestes tecnologies.

La maduresa digital es converteix així en un element definitori del desenvolupament d’un país. Per aconseguir aquesta maduresa, a més del desplegament d’infraestructures tecnològiques avançades, és necessari que els ciutadans siguin digitalment competents.

Document de la Competència digital docent del professorat de Catalunya (pàgina 7)