Seguretat a Internet

L’ús de les tecnologies en tots els àmbits requereix la consideració d’una sèrie de normes i hàbits recomanables per:

  • Mantenir la seguretat, tant dels equips informàtics com de la informació que es processa i els diferents dispositius d’emmagatzematge.
  • Preservar la privacitat de les persones.
  • Respectar els drets d’autoria i les llicències de publicació.
  • Evitar situacions de risc provocades per un mal ús dels canals de comunicació.Índex de continguts

Autoria

Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement