Apartat 1: Aparença del lloc MoodleEn aquest apartat s'explica com personalitzar l'aparença del vostre Moodle. El tema que proporciona el Moodel d'Àgora és el tema Xtec2 i a partir d'aquest el podeu modificar editant els diferents paràmetres. Podreu seleccionar aspectes diferents per adaptar la presentació a cada tipus de dispositiu.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quins temes es poden fer servir?
 • Es pot fer servir la plataforma Moodle des de dispositius mòbils?
 • Es poden canviar els colors? i la font i mida de les lletres?
 • Es pot incorporar una foto o logotip identificatiu del centre?
 • Com es poden personalitzar els menús de navegació del Moodle?


Selecció de temes per diferents dispositius


Moodle 2 permet seleccionar diferents temes per cadascun dels suports amb els que es pot visualitzar el Moodle. Podem seleccionar un tema per visualització amb mòbils, un altre per tauletes i un altre tema per navegadors antics.

Per configurar aquests temes cal anar a Administració > Administració del lloc > Aparença > Temes > Selector de temes.

A l'apartat Mobile, feu clic a Canvia el tema.

Canvia el tema

Canvia el tema

Al tema anomenat MyMobile feu clic a Utilitza el tema.

Utilitza el tema

Utilitza el tema

Per tal que quan un usuari/ària del Moodle entri amb el seu dispositiu mòbil visualitzi el lloc amb aquesta aparença, cal que el paràmetre Permet la detecció de dispositius enabledevicedetection estigui activat. En aquest cas, no cal fer res perquè és el comportament per defecte. En cas que sigui necessri aquest paràmetre es troba a Administració > Adminstració del lloc > Aparença > Temes > Paràmetres del tema.

Configuració del tema Xtec2

A la versió del Moodle 2 d'Àgora només està disponible el tema Xtec2. En canvi, sí que es pot personalitzar altres aspectes com la imatge de capçalera, colors, menús,…

Per personlitzar el tema Xtec2 cal anar a Administració | Administració del lloc | Aparença | Temes | Xtec2.

Xtec2

Tema Xtec2

A continuació accedireu a una pantalla podeu acabar de configurar l'aparença al vostre gust.

Personalitzar la capçalera amb una imatge pròpia del centre

Podeu seleccionar la imatge de fons de la capçalera que anirà alineada a la dreta. Heu de pujar la imatge a través del selector de fitxers del Moodle.

Selector de fitxers

Feu servir el selector de fitxers per pujar la vostra imatge de capçalera

Ha de ser un fitxer en format PNG, JPG o GIF.

L'alçada màxima permesa per a la imatge és 93 px. En cas que sigui superior caldrà redimensionar-la amb algun programari d'edició d'imatges.

Paràmetres de disposició i peu

En els paràmetres generals del tema teniu la possibilitat de canviar i/o permetre que els blocs laterals dels cursos es puguin col·locar només a esquerra o dreta o a les dues bandes.

També podeu donar contingut als elements que s'incorporen al peu del lloc Moodle.

Per modificar els paràmetres de disposició i peu aneu a Bloc Administració | Administració del lloc | Aparença | Temes | XTEC2

En la imatge següent podeu veure una part dels paràmetres mencionats.

Canviar colors i mida de les font de lletra

Combinacions predefinides

Es poden seleccionar diferents combinacions de color predefinides que canviaran tots els colors del tema. D'altra banda, aquestes combinacions predefinides també es poden personalitzar amb el selector de colors tal i com s'explica a l'apartat següent.

 • Grana (predefinit)
 • Escull de corall
 • Febre de l'or
 • Llima dolça
 • Tardor
 • Nostàlgia
Combinació de colors

Combinació de colors del tema Xtec2

Selector de colors

Trieu la combinació de colors que trieu podeu modificar els colors predefinits de cadascuna de les combinacions al vostre gust.

Els colors que podeu modificar en aquest apartat es corresponen a:

 • Títols
 • Fons de capçaleres i botons
 • Tipus de lletra de capçaleres i botons
 • Subtítols
 • Enllaços
 • Fil d'ariadna (línia de text amb la ruta de la pàgina actual)El fil d'ariadna de la pàgina on podeu modificar el tema Xtec2 és:

Per fer-ho feu servir el selector de colors que hi ha a cadascun dels apartats.

Selector de colors

Selector de colors per canviar el color dels **Títols**

Mida i estil de lletra

Permet triar entre les cinc mides de lletra definides.

Mida de lletra

Mida de lletra

I tres estils diferents.

Estil de lletra

Estil de lletra


Pista: La combinació de colors junt amb les opcions de la mida i estil de lletra, poden ser una bona opció per adaptar el Moodle a les necessitats concretes dels alumnes. Pensem per exemple en problemes de visió o en primers lectors.

Paràmetres avançats: fulls d'estils i estils personalitzats

En cas de tenir coneixements de CSS podeu personalitzar tot l'estil retocant-lo al vostre gust afegint un fitxer CSS extern o bé definint estils personalitzats.

Estils personalitzats

Fulls d'esitl personalitzats

Un cop hagueu acabat de definir els estils feu clic al botó Desa els canvis que trobareu al final de la pantalla.

Desa els canvis

En el cas que els canvis que hagueu definit no es visualitzin després de desar, heu de buidar totes les memòries cau per forçar l'actualització del tema. A la part superior de la pàgina de Paràmetres del tema trobareu un requadre anomenat Notes del tema on trobareu l'enllaç necessari per buidar les memòries cau.

Personalització dels menús de navegació

Un altre aspecte configurable del Moodle és el menú personalitzat que es pot afegir a la part superior.

Menú del moodle

Menú personalitzat

Per definir aquest menú heu d'anar a Administració | Administració del lloc | Aparença | Temes | Paràmetres del tema

A la part final de la pàgina trobareu l'apartat Elements del menú personalitzat.

Menú personalitzat

Creació del menú personalitzat

Podeu preparar un menú personalitzat que es mostrarà per temes. Cada línia conté text del menú i un enllaç URL, separats per barres verticals. Podeu marcar l'estructura amb guions. Com a punt de partida, podeu provar amb aquesta estructura d'exemple i editar-la amb els títols i enllaços que necessiteu:

Menú 1|http://www.url_menu1.cat
- Submenú 1.1|http://www.url_submenu11.cat
- Submenú 1.2|http://www.url_submenu12.cat
-- Subsubmenú 1.2.1|http://www.url_submenu121.cat
- Submenú 1.3|http://www.url_submenu13.cat
Menú 2|http://www.url_menu2.cat
- Submenú 2.1|http://www.url_submenu21.cat
-- Subsubmenú 2.1.1|http://www.url_submenu211.cat
- Submenú 2.2|http://www.url_submenu22.cat
Menú 3|http://www.url_menu3.cat
Menú 4|http://www.url_menu4.cat
- Submenú 4.1|http://www.url_submenu41.cat

Tingueu en compte que els enllaços del menú s'obriran sempre a la mateixa finestra. No hi ha la possibilitat de fer que s'obrin en una finestra nova tal i com passava al Moodle 1.9.

En aquest apartat trobareu d'altres opcions relatives a la personalització del Moodle que, en aquest cas, el més recomanable és deixar les opcions que venen per defecte.