Paràmetres de temporitzacióObre el qüestionari / Tanca el qüestionari: Si es marca el quadradet Habilita, es poden definir les dates d'inici i de tancament. Els estudiants només poden iniciar els seus intents després de l'obertura i els han d'acabar abans de la data de tancament.

Temps màxim: Si està activat, el límit de temps s'indica a la pàgina inicial del qüestionari i en el bloc de navegació del qüestionari es mostra un temporitzador de compta enrere.

Quan el temps expiri: Aquest paràmetre controla què passa si l'estudiant no envia el seu qüestionari abans que el temps expiri. Si l'estudiant està treballant activament en el qüestionari fins al moment, el temporitzador de compte enrere enviarà l'intent per ell, però si ha tancat la sessió, aquest paràmetre controla què passa, entre les opcions disponibles:

Període de gràcia per a l'enviament: Si s'ha seleccionat al paràmetre Quan el temps expiri, l'opció Hi ha un període de gràcia durant el qual els intents oberts es poden enviar, però no es poden contestar més preguntes, cal definir la quantitat de temps extra que es concedeix per fer l'enviament. Aquest opció permet un període de gràcia per a l'enviament, però no deixa canviar les respostes.