Paràmetres de Retroacció global

Els quadres de text inclosos en el mòdul de Retroacció global permeten incorporar textos de retroacció que es mostraran a cada alumne quan faci clic sobre el botó Finalitza i envia.

Si només s'utilitza el primer quadre de text (Límit de qualificació 100%) es mostrarà la mateixa retroacció a tot l'alumnat, però si s'utilitzen altres quadres de text i es posen valors inferiors al 100% cada alumne rebrà la retroacció en funció de la nota obtinguda.

Per exemple, si a més del comentari per al límit de qualificació 100% es posa un comentari amb un Límit de qualificació 80%, els alumnes que no obtinguin un 80% o més de la nota màxima veuran aquest comentari i els qui obtinguin un 80% o més veuran la retroacció corresponent al 100%.

Tot i que les retroaccions estiguin cumplimentades en aquest mòdul, només es mostraran a l'alumnat si des del mòdul Opcions de revisió s'ha marcat el moment en el qual s'han de mostrar.