Restriccions extres durant els intents

Demana contrasenya

Aquest camp és opcional.

Si especifiqueu una contrasenya aquí, els participants hauran d'introduir aquesta contrasenya abans que se'ls permeti contestar el qüestionari.

Restringeix adreces

Podeu restringir l'accés a un qüestionari a una subxarxa concreta de la xarxa local o d'Internet si especifiqueu una llista d'adreces IP numèriques, completes o parcials, separada per comes.

Això és especialment útil per a un qüestionari supervisat, quan voleu estar segurs que només es pot accedir al qüestionari des d'una certa aula.

Per exemple: 192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211

Podeu usar tres tipus de números (però no podeu usar noms de domini de text com ara exemple.com): * Adreces IP completes, com ara 192.168.10.1, corresponents a un únic ordenador (o servidor intermediari). * Adreces parcials, com ara 192.168, que equivalen a qualsevol ordinador l'adreça del qual comenci per aquests números. * Notació CIDR, com ara 231.54.211.0/20, que permet especificar subxarxes amb més detall.

Demora forçada entre el primer i el segon intent

Si definiu aquí una demora, els estudiants hauran d'esperar aquest període de temps per a tornar a entrar al qüestionari després del primer intent.

Demora forçada entre els intents posteriors

Si definiu aquí una demora, els estudiants hauran d'esperar aquest període temps per a tornar a entrar al qüestionari després del segon i posteriors intents.

Seguretat del navegador

Si es tria "Finestra emergent amb algunes seguretats JavaScript", * El qüestionari només començarà si l'estudiant té un navegador web amb l'opció de JavaScript activada; * El qüestionari apareix en una finestra emergent que cobreix tota la pantalla i no té controls de navegació; * S'impedeix que els estudiants, en la mesura del possible, puguin utilitzar recursos com ara el de copiar i enganxar.