Paràmetres de qualificacióCategoria de qualificació: Aquest paràmetre controla la categoria on s'ubiquen les qualificacions d'aquesta activitat en el butlletí de qualificacions.
Intents permesos: Defineix el número d'intents del qüestionari. En cas de voler utilitzar el qüestionari com a activitat qualificativa hi ha l'opció de permetre diversos intents i posteriorment definir el mètode de qualificació.
La qualificació de les preguntes que s'incorporaran al qüestionari també pot estar vinculada al número d'intents tal com s'explica a l'apartat de configuració de cada tipus de pregunta.

Mètode de qualificació: En el cas que es permetin múltiples intents per respondre el qüestionari hi ha diferents formes per calcular la qualificació final.