Mostra

Mostra la fotografia d'usuari

Si s'activa, el nom i la fotografia de l'estudiant apareixen a la pantalla mentre es realitza l'intent, i a la pantalla de revisió, cosa que fa més fàcil comprovar que l'alumne s'ha identificat per si mateix en un entorn d'examen.

Nombre de decimals a les puntuacions

Aquest paràmetre especifica el nombre de dígits que es mostren com a decimals en mostrar les puntuacions. Només afecta la presentació de puntuacions, no les puntuacions de la base de dades, ni els càlculs interns, que es mantenen per afinar la puntuació final.

Xifres decimals en les puntuacions de les preguntes

Aquest paràmetre especifica el nombre de dígits que es mostren com a decimals en mostrar les puntuació de cada pregunta.

Mostra els blocs durant els intents

Si es manté actiu, els blocs laterals es veuran mentre es resol el qüestionari.