Comportament de la pregunta

Barreja dins de les preguntes: Si s'activa aquesta opció, les parts que componen una pregunta es barrejaran aleatòriament cada vegada que un/a estudiant entri al qüestionari. No confondre l'ordre de les opcions dins d'una pregunta amb l'ordre de les preguntes dins d'una pàgina.

Per fer efectiva aquesta opció cal que també estigui habilitada en els paràmetres de configuració de la pregunta.

La intenció és simplement evitar que es respongui una pregunta recordant la posició de la resposta en un intent anterior i dificultar que els estudiants copiïn els uns dels altres si s'utilitza el qüestionari com a examen.

Lògicament, aquesta opció només s'aplica a preguntes que tinguin diverses parts, com ara preguntes d'opcions múltiples o d'aparellar.

Com es comporten les preguntes: L'estudiant pot interaccionar amb les preguntes del qüestionari de diverses maneres tal com s'explica tot seguit:

Per exemple, si es tria com a nivell de certesa Molt s'obtindrà el valor 100% de la pregunta si és correcta però es descomptarà el 100% si és errònia. Amb altres nivells de certesa la valoració de la pregunta serà del 67 % positiu o negatiu,…

Per exemple, si es tria com a nivell de certesa Molt s'obtindrà el valor 100% de la pregunta si és correcta però es descomptarà el 100% si és errònia. Amb altres nivells de certesa la valoració de la pregunta serà del 67 % positiu o negatiu,…

Cada intent reprèn l'anterior: Si es permet fer diferents intents i aquest paràmetre s'ha configurat a l'opció , aleshores cada nou intent conté els resultats de l'intent anterior. Això fa que el qüestionari es pugui completar al llarg de diferents intents.

Per mostrar un qüestionari nou en cada intent seleccioneu aquí l'opció No.