Paràmetres d'Aspecte

Ordre de les preguntes:

Pàgina nova: Els qüestionaris es componen de preguntes que poden agrupar-se en pàgines per facilitar la navegació. Per exemple, si en un qüestionari posem 50 preguntes i no definim pàgines, l'alumne/a haurà d'anar pujant o baixant per la pantalla per accedir a cada pregunta; en canvi, si les agrupem en pàgines posant a cada pàgina quatre preguntes, només haurà d'anar amunt i avall per les quatre preguntes de la pàgina i canviar de pàgina per veure les quatre següents.

El número de preguntes per pàgina només afecta a la visualització de les mateixes i es pot canviar en qualsevol moment des de l'edició del qüestionari.

Mètode de navegació: Serveix per definir el sistema com l'alumne/a avançarà a través del qüestionari entre les dues opcions següents: