Servidor de centre Linkat edu 14.04

El servidor de centre Linkat edu 14.04 està basat en la distribució Ubuntu 14.04 LTS. Els serveis que ofereix el servidor de centre són els següents:


- Servidor de fitxer/carpetes compartides (Samba i NFS).

- Servidor de noms (DNS).

- Servidor de directori (LDAP).

- Servidor d'impressió (Cups).

- Servei de còpia de seguretat (Back in Time).

- Servei multimèdia DLNA.

- Servei de base de dades MySQL.

- Servidor d'informes de JClic Reports.

Durant el procés de configuració del servidor Linkat edu 14.04 aquests serveis es posen en marxa i es crea l'usuari lnadmin que pot fer algunes tasques d'administració del servidor sense necessitat de conèixer la contrasenya de l'usuari principal root.

Per conèixer el procés d'instal·lació del servidor Linkat edu 14.04 podeu consultar l'entrada que hi ha a la wikilinkat

Es recomana consultar el protocol bàsic d'instal·lació on hi ha més informació sobre la instal·lació del servidor Linkat edu 14.04.

Si esteu interessats en seguir tot el procés d'instal·lació del servidor Linkat edu 14.04 podeu consultar el vídeos següents:

Vídeo: Instal.lació Base Servidor Linkat edu 14.04 LTS

En aquest vídeo es mostra la instal·lació de la Linkat edu 14.04 LTS en modalitat autònoma com a base per instal·lar el servidor de centre. És important fixar-se en el particionament del disc dur ja que el disc dur es particiona en tres particions: partició d'intercanvi, partició arrel o / i partició /srv.

Vídeo: Instal·lació del paquet Linkat-server

En aquest altre vídeo es pot veure la instal·lació del paquet linkat-server a sobre de la Linkat base. El paquet linkat-server és el responsable de configurar el perfil de servidor de centre.

Vídeo: Configuració del servidor Linkat

En aquest darrer vídeo s'ensenya el procés de configuració del servidor Linkat. Cal fixar-se sobretot en la configuració de la IP del servidor i de les contrasenyes dels diferents serveis.