Intraweb i Moodle

El mòdul Moodle de la Intraweb permet sincronitzar els usuaris dels dos sistemes i permet (si estem validats dins de la intraweb) entrar directament al moodle.

Els principals avantatges que té fer que la Intraweb i el Moodle treballin de forma conjunta són:

  • Un estalvi de temps en la gestió d'usuaris ja que passar usuaris des de la Intraweb al Moodle o a l'inrevés és ràpid i senzill.
  • La validació única entre les dues plataformes si s'accedeix des de la Intraweb.
  • La gestió dels participants dels cursos del Moodle (inscripció, baixes) des de la Intraweb de manera àgil i simple.

Activació i configuració al Moodle

Per aconseguir que el Moodle sigui capaç de reconèixer els usuaris de la Intraweb amb validació única o Single Sign-On (SSO) cal activar la validació des d'una base de dades externa.

Accediu com a administrador/a al vostre Moodle, aneu a Administració del lloc | Connectors | Autenticació | Gestió de l'autenticació i activeu la validació des d'una Base de dades externa fent clic la icona amb l'ull gris.

Veureu que l'opció de validació des d'una Base de dades externa queda activada.

Activació i configuració del mòdul de Moodle de la Intraweb

Per defecte el mòdul de la Intraweb que fa possible la sincronització amb el Moodle està desactivat. El primer que s'ha de fer és activar-lo. Entreu a la Intraweb com a administrador/a i aneu a Administració | Sistema | Mòduls.

Busqueu el mòdul IWmoodle dins de la llista (és possible que el trobeu a la segona pàgina), comproveu que es mostri com Actiu.

En el cas que no aparegui Actiu, feu clic a la fletxa verda per instal·lar-lo.

A continuació trobareu activat l'enllaç IWmoodle que us permetrà accedir a la configuració del mòdul. Feu clic sobre l'enllaç IWmoodle per visualitzar la llista de cursos que teniu a Moodle. Per configurar el mòdul feu clic a l'enllaç Configura el mòdul i ompliu el formulari amb les dades que se sol·liciten.

Creació del bloc de cursos de Moodle

Un cop hàgiu configurat el mòdul, tindreu a la vostra disposició un tipus de bloc nou anomenat IWMoodle/Cursos disponibles al Moodle que donarà accés als usuaris de la Intraweb al Moodle i on es mostrarà la llista de cursos als que té accés l'usuari/ària.

Entreu a la Intraweb com a administrador/a, aneu a Administració | Sistema | Blocs i feu clic a Crea un bloc nou.

Poseu un Títol, trieu el Bloc a afegir, en aquest cas IWMoodle/Cursos disponibles al Moodle, trieu l'Idioma, la Posició (columna) dins de la pantalla principal on voleu que aparegui el bloc i finalment feu clic a Desa.

Pot passar que un usuari/ària tingui accés al bloc de cursos, però que encara no hagi accedit mai al Moodle. En aquest cas, en el bloc se l'informarà d'aquesta situació i se li demanarà que entri al Moodle per primera vegada i activi, així, el compte d'usuari/ària. Així mateix, si l'usuari/ària està preinscrit a cursos, ja sigui com a alumne/a o professor/a, també serà informat per mitjà del mateix bloc.

Podeu trobar més informació sobre la sincronització d'usuaris entre Moodle i Intraweb a la pregunta freqüent Com funciona la sincronització d'usuaris entre el Moodle i la Intraweb?