El gestor de documents

La Intraweb incorpora un gestor de documents que permet organitzar de manera molt senzilla els documents del centre en una estructura jeràrquica. Té alguns avantatges respecte a Google Docs o serveis similars:

  • Els documents no estan allotjats a cap servidor extern (amb les seves condicions d'ús i privacitat) sinó que estan allotjats als servidors del Departament d'Ensenyament (si esteu al servei d'Àgora) o en un servidor propi (si heu instal·lat el codi proporcionat al projecte).
  • Els permisos de compartició/visualització estan centralitzats. L'administrador pot fer part de la gestió i de les tasques de manteniment (permisos, copies de seguretat, esborrar documents obsolets, corregir errors).

Per anar a la part de gestió de documents, aneu a Administració | Continguts | Documents.

Per crear un document nou, feu clic a Document nou i ompliu els camps. Podeu penjar un document (des del vostre ordinador) o, si el document ja és a la xarxa, proporcionar l'enllaç.

Per crear noves categories (en realitat, aquí el concepte de categoria és equivalent al concepte de directori), torneu a Administració | Continguts | Documents i feu clic a l'enllaç Administra.

A banda de definir alguns paràmetres generals del mòdul, podeu veure les categories existents a l'enllaç Mostra les categories, a on també podeu editar el seu nom i els permisos i esborrar-les, acció que inclou els documents de la categoria. Per defecte, les categories preexistents (Alumnat, Documents de centre i Reunions) no tenen cap permís. Per definir-los, editeu la categoria i seleccioneu els grups d'usuaris que poden visualitzar i/o afegir nous documents.

Per crear una nova categoria a l'arrel, feu clic a l'enllaç Nova categoria principal. Per crear una subcategoria, feu clic a de les opcions de la categoria.

Els grups que a la taula de permisos tinguin assignat un nivell d'accés superior a lectura sobre el mòdul de documents, com per exemple els Administradors, sempre tindran accés a tots els documents. També heu de tenir en compte que per tenir accés als documents d'una subcategoria, cal tenir, també, accés a les categories de les que penja.