Gestió de blocs

Els blocs

Els blocs són petites caixes amb informació que habitualment estan ubicades a les columnes laterals de la intranet. La finalitat dels blocs és mostrar informació provinent dels mòduls del Zikula. Un exemple d'això és el bloc Calendari, que mostra el calendari del mes actual amb les anotacions de les agendes a les quals té accés l'usuari/ària que ha entrat.

Els blocs s'han concebut com una manera de visualitzar la informació que compleix unes condicions determinades, a la vegada que se li dóna format i se li assigna una posició dins de les pàgines.

La taula de blocs

Aneu al menú horitzontal de la capçalera i cliqueu a l'opció Administració | Sistema | Blocs.

La taula de blocs

Veureu una taula amb els blocs actius de la intranet. La taula té vuit columnes:

 • ID del bloc: és un número intern del sistema associat de manera unívoca a aquell bloc, és a dir, no hi haurà mai dos blocs amb el mateix Id.
 • Títol: conté el text que els usuaris veuen a la barra del títol del bloc. Si es modifica aquest text pot ser necessari revisar els permisos, atès que algunes instàncies contenen el títol del bloc. En aquest cas, els usuaris podrien perdre l'accés al bloc.
 • Mòdul: indica quin és el mòdul que conté la informació que mostra el bloc. Tots els blocs estan lligats a algun mòdul, de manera que si aquest mòdul no està actiu, el bloc no es pot utilitzar.
 • Nom: és el nom intern del bloc a dins del sistema i apareix a títol informatiu.
 • Posició: indica el lloc a on es mostrarà el bloc. Inicialment té tres valors possibles: left (esquerra), right (dreta) i center (centre), que corresponen a les tres columnes que defineix el Zikula de manera predeterminada. El nombre de columnes que es mostren a cada pàgina de la intranet ve condicionat per l'entorn visual. Habitualment, s'utilitzen tres columnes a la pàgina inicial i dues a la resta, prescindint de la de la dreta.
 • Idioma: els blocs només es mostren si l'idioma de l'usuari/ària es correspon amb el que apareix en aquesta columna. Això permet definir un mateix bloc dues vegades amb títols diferents, de manera que es mostra un o altre en funció de quin sigui l'idioma seleccionat. Normalment es fa servir el valor Tots, que provoca que el bloc es mostri independentment de l'idioma.
 • Estat: indica si el bloc es troba actiu i, per tant, disponible pels usuaris, o inactiu. Per passar d'un estat a un altre, cal fer un clic sobre la rodona de color verd o vermell. Si el bloc es troba actiu, serà verda, sinó serà vermella.
 • Accions: són operacions que es poden dur a terme sobre el bloc. N'hi ha dues: edició i esborrament.

L'ordre en què apareixen els blocs a llista no és necessàriament l'ordre en què es mostren en les pàgines del lloc. Per establir la posició dels blocs, aneu al apartat Llista de posicions de blocs (a sota de la llista de blocs)

Tots els blocs inclosos a la configuració inicial de la intranet estan actius, però podria passar que hi hagués blocs inactius.

Un bloc inactiu es diferencia d'un actiu, únicament, perquè els usuaris (inclosos els administradors) no hi poden accedir i, per tant, no apareixen a les columnes laterals. Tot i això, els blocs inactius estan a punt per ser utilitzats, per tant, si s'activen, els usuaris hi podran accedir.

Tot seguit veureu com desactivar i activar un bloc.

A la taula de blocs, localitzeu el bloc Qui hi ha?. Es troba a la part inferior de la taula.

Feu clic a la rodona de color verd de la columna Estat.

Icona per desactivar un bloc

L'estat canviarà a inactiu.

Bloc inactiu

Fixeu-vos que s'ha fet el canvi d'estat, però no s'ha tornat a carregar la pàgina. Per això, si busqueu el bloc seguirà apareixent a la columna esquerra.

Torneu a carregar la pàgina de la intranet (des de la intranet, premeu la tecla F5).

Fixeu-vos que el bloc ha desaparegut de la taula de blocs i, si el busqueu a la columna de l'esquerra, ja no hi surt. El bloc no s'ha esborrat, però no apareix enlloc. Per veure'l a la taula de blocs, heu de fer el següent:

En el menú horitzontal del mòdul (vegeu la primera imatge d'aquesta pràctica), cliqueu a l'enllaç Mostra tots els blocs.

Desplaceu-vos a la part inferior de la taula de permisos i veureu com ara torna a aparèixer el mòdul amb estat inactiu.

Torneu a activar el mòdul fent un únic clic damunt la rodona de color vermell.

Premeu F5 per actualitzar la pàgina.

Desplaceu-vos a la part inferior de la pàgina i comproveu que el bloc ja torna a aparèixer.

Tot i que es poden esborrar, en general és preferible desactivar un bloc abans que esborrar-lo perquè així es pot recuperar fàcilment més endavant. Si s'esborra un bloc, les dades de configuració que conté ja no es poden recuperar. Això és especialment important en el cas de blocs de menú o amb contingut HTML, com els que veureu més endavant.

Exemple de creació de bloc: Addició d'un bloc de cerca

El procés de creació de blocs sempre és el mateix. Només varien els paràmetres propis de cada bloc, que depenen del tipus d'informació que mostra.

A continuació es descriu el procediment de creació d'un bloc de cerca. Aquest tipus de bloc serveix per fer cerques a diversos mòduls de la intranet. A més de crear-lo, afegireu un permís per fer que només el vegin els usuaris registrats.

Per crear el bloc cliqueu a l'enllaç Crea un bloc ubicat sobre la taula dels blocs.

Accés a la creació d'un bloc nou

Apareixerà el formulari de creació de blocs.

Formulari de creació de blocs

El més difícil del procés de creació d'un bloc és saber quina opció s'ha d'escollir en el menú desplegable Bloc, que conté un llistat de tipus de blocs amb aquesta sintaxi: Nom del mòdul/Descripció del bloc.

Desplegueu el menú desplegable Bloc i seleccioneu l'opció Motor de cerca del lloc/Quadre de cerca.

Si feu una ullada a tots els tipus de bloc veureu que en reconeixeu alguns, mentre que d'altres us són totalment estranys. A la configuració predeterminada, la intranet no incorpora blocs de tots els tipus possibles. De fet, és recomanable utilitzar només els blocs realment necessaris, perquè com més blocs hi ha, més lenta és la càrrega de les pàgines de la intranet.

La millor manera de saber si un tipus de bloc és útil o no pel centre és crear un bloc d'aquest tipus i observar-ne el resultat.

En el camp Títol, escriviu Cerca a la intranet.

En el camp Idioma, deixeu l'opció Tots.

En el camp Posició, seleccioneu left per indicar la columna esquerra.

Feu clic a la icona de color verd per trametre el formulari.

Apareixerà el formulari des d'on heu de configurar els paràmetres opcionals propis d'aquest tipus de bloc.

Paràmetres opcionals del bloc

El paràmetre Mostra el botó 'Cerca ara' serveix per a que el bloc inclogui un botó per fer la cerca. Si no es marca aquesta casella, la cerca s'ha de fer prement la tecla [ENTER].

El paràmetre Opcions de cerca serveix per indicar a quins mòduls de la intranet es buscarà la (o les) paraula clau que introdueixi l'usuari/ària. En general interessa cercar a les notícies, les pàgines i els continguts.

El temps de refresc només té efecte en els blocs que obtenen informació de fonts externes a la intranet, com les RSS. En aquest cas s'ha d'ignorar aquest paràmetre.

Configureu les opcions d'acord amb la imatge anterior.

Feu clic a la icona de color verd per trametre el formulari.

Si observeu la columna de l'esquerra, veureu que el bloc ja apareix.

Bloc de cerca

El bloc ha aparegut a la part superior de la columna esquerra. En aquest moment està disponible per a tots els usuaris, fins i tot els que no estan registrats.

És possible que aquest comportament sigui el que desitgeu, però és força habitual voler restringir l'accés a un bloc després de crear-lo. A mode d'exemple, ara introduireu un permís per fer que els no registrats no tinguin accés a aquest bloc.

Aneu a l'administració dels permisos (Administració | Sistema | Permisos).

Feu clic a l'enllaç Afegeix un permís nou, ubicat just damunt la taula de permisos.

Desplaceu-vos a la part inferior de la taula i modifiqueu el permís d'acord amb aquests valors (el component s'ha obtingut de la taula de components i plantilles d'instància):

 • Grup: No registrats
 • Component: Searchblock::
 • Instància: .*
 • Nivell de permís: Sense accés

Feu clic a la icona de color verd per crear el permís.

Recordeu que els permisos s'afegeixen al final de la taula i que, per a que tinguin efecte, els heu d'arrossegar a la posició correcta. En aquest cas només l'heu de pujar una posició, just abans del permís que dóna accés de lectura a tot arreu als usuaris no registrats. Si enteneu perquè aquesta posició és la correcta, pregunteu-ho en el fòrum de l'aula.

Arrossegueu el permís que acabeu de crear a una posició en la que pugui tenir efecte.

Resultat de la creació del permís

Comproveu que si sortiu de la intranet no veieu el bloc, mentre que en tornar a entrar amb qualsevol usuari/ària, podeu veure el cercador i fer-hi cerques.

Per donar accés a tots els usuaris al cercador excepte als que no estan registrats, n'hi ha hagut prou amb afegir un permís sobre el bloc.

Tingueu present que els blocs són elements de visualització que obtenen la informació d'un mòdul. Això es tradueix en què poden ser necessaris dos permisos per visualitzar un bloc: el que actua sobre la font de la informació (el mòdul) i el que actua sobre la visualització (el bloc).

En la majoria dels casos, només cal donar permisos sobre el bloc.

La manera de saber si un bloc no es visualitza correctament per falta de permisos és accedir com a administrador/a, atès que aquests usuaris tenen el màxim nivell d'accés sobre tots els elements de la intranet.

Exemple de creació de bloc: El contenidor de continguts com a bloc

El mòdul IWwebbox, també anomenat el contenidor de continguts, permet fer que una pàgina web es mostri dins d'una altra pàgina, en aquest cas dins d'un bloc. La pàgina que es mostra dins del bloc pot ser una pàgina web sencera o un fragment de codi HTML. Aquest tipus de bloc normalment es posarà al centre (contingut central) en lloc de als laterals (l'espai és massa petit).

Per il·lustrar el funcionament del bloc del contenidor de continguts, tot seguit creareu un bloc a la columna central que mostrarà una web externa que només veuran els usuaris no registrats.

Entreu a la intranet amb l'usuari/ària admin.

Aneu a l'administració dels blocs (Administració | Sistema | Blocs).

Feu clic a l'enllaç Crea un bloc.

Apareixerà el formulari de creació de blocs.

Indiqueu les dades següents:

 • Títol: Projecte Intraweb
 • Bloc: Webbox/Web sites container.
 • Idioma: Tots
 • Posició: center (és important que estigui al centre perquè la pàgina és molt gran).

Formulari de creació de blocs

Feu clic a la icona verda per trametre el formulari.

Apareixerà la pàgina de configuració dels paràmetres opcionals del bloc.

Configuració dels paràmetres del bloc

Introduïu els valors que apareixen a la imatge. Tot seguit trobareu la descripció dels paràmetres:

 • URL: adreça de la pàgina web que es carregarà a dins del contenidor. Aquesta adreça pot ser relativa o absoluta.
 • Amplada en %: amplada del bloc expressada en percentatge en relació al lloc a on està contingut. Acostuma a ser una bona idea posar el valor 100%.
 • Llargada en píxels: llargada del quadre a on es mostra el web. Si la llargada de la pàgina supera el valor indicat en aquest camp apareix una barra de desplaçament vertical, sempre i quan l'opció dels desplaçadors estigui marcada.
 • Amaga el títol del bloc: fa que el títol del bloc no es visualitzi.
 • Desplaçadors: aquesta opció acostuma a ser convenient marcar-la. En aquest cas, si la llargada o l'amplada del web superen les mides del bloc, surten els desplaçadors vertical i/o horitzontal.
 • Només visible pels usuaris no registrats: si es marca aquesta opció només tindran accés al bloc els usuaris no registrats. Aquesta opció és útil marcar-la per fer que el bloc es mostri només a la pàgina abans d'entrar. Aquest paràmetre substitueix la necessitat de crear un permís.
 • Temps de refresc del bloc: aquest camp és comú a tots els blocs, però només afecta a aquells blocs que extreuen informació de webs externes (per exemple els blocs de tipus RSS).

Feu clic a la icona verda per desar els canvis.

En aquest moment el bloc ja està actiu, però només apareix a la pàgina inicial dels usuaris no registrats. Per verificar que això és així, feu el següent:

Aneu a la pàgina inicial de la intranet (feu clic a l'opció Inici del menú horitzontal de la capçalera).

Veureu que el bloc no apareix.

Sortiu de la intranet.

Veureu que, ara sí, el bloc apareix a la columna central.

Torneu a entrar a la intranet amb un usuari/ària qualsevol.

Veureu que ara, de nou, el bloc torna a desaparèixer.

Exemple de creació d'un bloc: Bloc de contingut HTML

El nucli del Zikula incorpora un tipus de bloc per a contingut HTML. És un tipus de bloc útil perquè permet incrustar contingut multimèdia o, també, fer menús personalitzats amb codi HTML.

L'ús d'aquest tipus de blocs està orientat a les persones que tenen alguns coneixements de codi HTML i que volen aprofitar-los per incorporar-hi alguna funcionalitat personalitzada.

Entreu a la intranet amb l'usuari/ària admin.

Accediu a l'administració dels blocs.

Creeu un bloc nou amb els següents paràmetres:

 • Títol: Enllaços
 • Bloc: Blocs/HTML
 • Idioma: Tots
 • Posició: center

Feu clic a la icona de color verd per crear el bloc.

Aquest bloc només té un paràmetre: el codi HTML que mostrarà el bloc. És molt important tenir en compte que no es poden incrustar pàgines web senceres, sinó només fragments de codi HTML, tal com veureu tot seguit:

Copieu i enganxeu aquest fragment de codi en el camp Contingut:

<p style="text-align:center;">
  <a href="http://www.edu365.cat/" target="_blank">
	<img src="http://www.edu365.cat/img_index/logo1.png" alt= "Logo edu365" width="" height="" /> 
  </a>
  <a href="http://www.edu3.cat/" target="_blank">
	<img src="http://www.edu3.cat/img/logo.png" alt= "Logo edu3" width="" height="" /> 
  </a>
  <a href="http://linkat.xtec.cat" target="_blank">
	<img src="http://linkat.xtec.cat/portal/file.php?file=public/logotip_petit.png" alt= "Logo Linkat" width="" height="" /> 
  </a> 
</p>

Feu clic a la icona de color verd per desar els canvis.

Aneu a la pàgina inicial i observeu que ha aparegut el bloc i que mostra tres imatges clicables.

Exemple d'edició d'un bloc: Afegir un enllaç al bloc menú

Una tasca molt comuna és l'addició d'enllaços en els blocs de tipus menú. Tot seguit veureu com afegir enllaços en els blocs de tipus menú estès. En el cas de qualsevol altre tipus de bloc, per editar-lo cal anar a l'administració dels blocs i fer clic a l'acció d'edició del bloc.

Entreu a la intranet amb l'usuari/ària admin.

Localitzeu el bloc Menú principal.

Menú principal

Dins del bloc, localitzeu l'enllaç Edita aquest bloc i feu-hi clic. Aquesta opció només està present en els blocs de tipus "menú estès".

Apareixerà la pàgina d'edició del bloc. Des d'aquesta pàgina podeu canviar el nom al bloc i la seva posició. També podeu canviar altres paràmetres, però es recomana canviar només el contingut del menú, que trobareu al final de la pàgina.

Localitzeu la secció de continguts.

Secció de continguts

Feu un clic a l'enllaç Crea un element del menú. Es crearà una opció nova al final de la llista d'opcions.

Desplaceu-vos al final de la llista d'opcions i localitzeu l'opció que s'acaba de crear. La reconeixereu perquè tindrà tots els camps en blanc.

Fixeu-vos que cada opció té tres files, una per a cada idioma: en (anglès), ca (català) i es (espanyol). L'opció que veu l'usuari/ària és la corresponent a l'idioma que té seleccionat.

A l'opció nova, introduïu-hi aquestes dades a les tres files:

El camp URL pot presentar tres formats diferents:

 • Absolut (webs externes): http://www.xtec.cat
 • Relatiu (accessos interns a la intranet): index.php?module=IWagendas
 • Accés a la interfície d'usuari a mòduls del Zikula: {IWagendas}

Opció nova amb les dades introduïdes

Fixeu-vos que quan l'apuntador del ratolí està damunt una opció però fora d'un camp de text, aquest es transforma en una mà. Quan l'apuntador té forma de mà, si feu clic, podeu arrossegar l'opció per canviar-la de posició.

Canvieu la posició de l'opció que acabeu de crear.

Feu clic a la icona de color verd per desar els canvis.

Localitzeu el bloc, comproveu que apareix l'opció nova i feu-hi clic per verificar que funciona.

Els blocs de tipus menú estès es poden editar amb molta facilitat. En el cas de la resta de blocs, cal anar a l'administració dels blocs per accedir a la seva edició.