Mòduls

La intranet s'estructura de forma modular, on cadascun dels mòduls incorpora un conjunt de funcionalitats. D'aquesta manera, veureu que els fòrums són un mòdul, el tauler d'anuncis un altre, les reserves un altre, etc. En general, tot el que apareix a la part central de la intranet, prové d'algun mòdul. La quantitat de mòduls que pot tenir una intranet és enorme. Bàsicament, depèn de les necessitats dels centres docents.

Dintre de la Intraweb podeu trobar els mòduls a Administració | Sistema | Mòduls

En aquesta pantalla, podeu esborrar, activar o desactivar mòduls.

Mòduls opcionals

Es poden eliminar, tot i que no es recomana perquè es perdran les dades que contenen.

 • AuthLDAP: permet l'autenticació d'usuaris utilitzant un servidor LDAP.
 • Content: mòdul avançat que genera pàgines estàtiques amb diverses columnes utilitzant text introduït per l'usuari/ària, fonts externes, o altres mòduls.
 • Ephemerids: gestiona una llista d'esdeveniments rellevants associats a dates i els mostra en un bloc.
 • EZComments: permet introduir comentaris associats a qualsevol contingut de la intranet, especialment a les notícies. Utilitza lligams*.
 • FAQ: mòdul de preguntes més freqüents. Incorpora suport per a les categories generals.
 • Feeds: gestiona fonts RSS i proporciona un bloc per mostrar-les.
 • Formicula: formulari de contacte que envia comentaris rebuts a la web per correu electrònic. Incorpora un captcha per evitar enviaments brossa.
 • IWagendas: mòdul d'agendes que combina agendes privades amb d'altres de compartides.
 • IWbookings: permet definir espais i/o equipaments susceptibles de ser reservats, així com la gestió d'aquestes reserves.
 • IWbooks: porta un registre dels llibres utilitzats en el centre.
 • IWdocmanager: gestiona els fitxers del lloc. Permet accedir a tots els fitxers que els usuaris pugen a la web mitjançant els diferents mòduls.
 • IWforms: mòdul de creació de formularis avançats. Els usuaris omplen els formularis i els trameten via web.
 • IWforums: mòdul de fòrums que s'integra amb la resta de mòduls IW.
 • IWjclic: integra les activitats JClic a la intranet. Permet assignar-les als alumnes i fer el seguiment dels lliuraments.
 • IWmain: aporta funcionalitats requerides per la resta de mòduls IW.
 • IWmessages: sistema de missatgeria interna (no és correu electrònic).
 • IWmoodle: fa possible la validació única (single sign-on) entre la web i el Moodle. Permet transferir usuaris cap a o des del Moodle i inscriure usuaris en cursos.
 • IWmyrole: eina adreçada als administradors per tal de comprovar que els permisos s'apliquen correctament.
 • IWnoteboard: sistema de publicació de textos breus organitzats en categories que els usuaris poden veure en un bloc.
 • IWqv: integra els Quaderns virtuals a la Intraweb. Permet assignar-los als alumnes i fer el seguiment dels lliuraments.
 • IWtimeFrames: defineix marcs horaris que poden ser utilitzats amb el mòdul de reserves.
 • IWusers: gestiona els usuaris (altes, baixes i modificacions de dades).
 • IWstats: recull estadístiques d'accés a la intranet.
 • IWvhmenu: permet incorporar i gestionar un menú desplegable amb subnivells.
 • IWwebbox: incrusta webs externs o fitxers HTML dels fitxers de lloc dins de la intranet.
 • News: mòdul avançat de publicació de notícies.
 • Pages: genera pàgines estàtiques senzilles, amb text formatat, imatges i enllaços.
 • Profile: permet definir camps addicionals associats als usuaris. Destaquen els blocs que aporta per veure els usuaris connectats, els darrers que han entrat i les darreres altes.
 • Quotes: mòdul de citacions cèlebres o destacades.
 • Scribite: aporta editors visuals a la intranet i permet configurar-los.

Mòduls de sistema

No s'han d'eliminar en cap cas perquè el sistema podria deixar de funcionar.

 • Admin: controla el tauler d'administració i permet configurar-ne les pestanyes.
 • AdminMessages: permet generar missatges dels administradors per als usuaris i mostrar-los en un bloc.
 • Blocs: gestiona els blocs i la seva ubicació.
 • Categories: defineix categories generals que són utilitzades per altres mòduls, tot i que no tots els mòduls que utilitzen categories fan servir aquestes.
 • Errors: mostra missatges d'error generats pel Zikula.
 • Groups: mòdul de gestió de grups propi del Zikula.
 • Legal: mostra informació sobre els termes d'ús, la política de privacitat i la política d'accessibilitat. Són textos genèrics.
 • Mailer: gestor de l'enviament de correu electrònic.
 • Modules: gestiona els mòduls del Zikula (addició, esborrament i actualització).
 • PageLock: permet que els altres mòduls puguin bloquejar els continguts que estan essent editats per evitar que dues persones modifiquin un mateix contingut simultàniament.
 • Permissions: gestiona els permisos del Zikula.
 • Search: mòdul de cerca general. Es comunica amb les funcionalitats de cerca dels mòduls per dur a terme les cerques.
 • SecurityCenter: configuració relativa a la seguretat del Zikula.
 • Settings: configuració dels paràmetres generals del Zikula.
 • Theme: motor de renderització de les plantilles dels entorns visuals. Incorpora un sistema de memòria cau.
 • Users: mòdul de gestió d'usuaris propi del Zikula. Es complementa amb l'iw_users i s'integra amb el Profile.

Més informació (correspon a versions anteriors i pot estar desactualitzada):

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/gestio_centres/d134/modul_5/practica_4