Menús

La Intraweb incorpora dos tipus de menús. Per un costat es troba el menú horitzontal de la capçalera, associat al mòdul IWvhmenu, i per l'altra estan els blocs de tipus menú que apareixen a les barres laterals i que estan associats al nucli del sistema.

Per configurar el menú superior heu d'anar a Administració | Sistema | Menú horitzontal.

Podeu observar com cada opció del menú superior correspon amb una fila del gestor. Per afegir una nova opció, feu clic a Afegeix una opció nova.

El text de l'opció és el text que es veurà al menú. L'URL és l'adreça a la que està lligada aquesta opció. Si voleu vincular la pàgina de Dades de contacte que heu creat abans podeu fer-ho mitjançant la seva adreça absoluta (que comença amb http):

http://lawebdelteucentre/index.php?module=pagines&type=user&func=display&pageid=2

o bé, l'opció recomanada, fer servir l'adreça relativa (el text des de l'última barra / ):

index.php?module=pagines&type=user&func=display&pageid=2

Si activeu l'opció directament podeu veure que ja està visible al menú superior.

i lògicament també a la llista d'opcions disponibles.

Amb les fletxes de l'esquerra podeu moure l'opció del menú cap a la dreta o cap a l'esquerra. Podeu afegir o treure visibilitat segons el grups d'usuaris definits. Per defecte, l'opció Dades de contacte està visible per a Tots els usuaris. Amb l'enllaç Submenú, podeu crear opcions per sota de la nostra opció i amb l'enllaç Mou de nivell podeu fer que l'opció estigui a dins d'una altra.

Per generar un menú lateral, heu de crear un bloc de tipus Menú. Aneu a Administració | Sistema | Blocs i cliqueu a l'enllaç Crea un nou bloc. Li poseu un nom i trieu l'opció Gestor de blocs/Bloc de menú. L'altre paràmetre important és la posició on voleu aquest menú. Si voleu que estigui a l'esquerra, heu de triar la posició left.

Després de desar, us apareixeran unes caselles per definir els enllaços. Poden ser enllaços interns (de la vostra Intraweb) o externs.

En els casos dels enllaços interns, és recomanable definir enllaços relatius. Si teniu l'adreça http://lawebdelteucentre.cat/directoriqualsevol/intranet/index.php?module=pagines&type=user&func=display&pageid=2, l'enllaç relatiu és a partir de la última barra:

index.php?module=pagines&type=user&func=display&pageid=2

Una vegada definit el bloc de tipus menú, podeu veure que surt a la llista de blocs a la darrera posició:

Aquesta posició no coincideix amb la posició física real. Per defecte, el bloc recent creat s'ha situat a dalt de tot.

Per modificar la posició del bloc, consulteu l'apartat de gestió de blocs.