Les pàgines simples

Les pàgines permeten mostrar informacions de caire estable associades al centre: On som, Història del centre, Estudis que s'imparteixen, Contacte etc… Normalment, es vinculen aquestes pàgines a opcions dels menús perquè siguin ràpidament accessibles. A diferència de les notícies, es pot treure la informació de la data de la publicació i l'autor/a (informació no gaire rellevant per a un contingut no personal).

Amb rol d'Administrador/a, aneu a Administració | Continguts | Pàgines simples i feu clic a Crea una pàgina.

A banda del títol i el contingut, podeu trobar els camps següents:

  • Categoria: permet classificar les pàgines dintre d'una categoria. Cada categoria té associada un o més grups d'usuaris i permet definir qui pot veure i/o editar la pàgina. Trobareu més informació sobre les categories aquí.
  • Descripció i Paraules clau permet descriure la pàgina per facilitar la cerca als cercadors i aconseguir que la pàgina tingui un bon posicionament en les cerques.

Una vegada creada la pàgina es pot vincular la seva adreça a qualsevol contingut o menú de la Intraweb.

Inserir imatges, documents adjunts o vídeos a una pàgina