Introducció

Qué és la Intraweb

La Intraweb és un servei del Departament d'Ensenyament que permet implementar una web de centre i una intranet mitjançant un gestor de continguts basat en Zikula. Aquest servei està inclòs dins d'un grup de serveis (Moodle, Intraweb, Marsupial) del Projecte Àgora.

La Intraweb també és un projecte de software lliure que es pot descarregat directament i instal·lar en un servidor propi, fora d'Àgora.

L'última versió de la intraweb és la 3.0. Podeu veure els canvis respecte a la versió 2.3. aquí.

El portal

L'estructura bàsica de la Intraweb està formada per una capçalera, un espai o columna central, dues columnes laterals i un peu de pàgina.

La capçalera (1) conté els logotips del Departament d'Ensenyament, de la XTEC (Xarxa telemàtica educativa de Catalunya) i el nom del centre educatiu.

Just a sota de la capçalera hi ha el menú de navegació horitzontal (2) amb diferents opcions segons el context i l'usuari/ària que hi ha accedit. Per defecte i sense validar-se, només es troba un enllaç al propi portal (Inici). Les columnes laterals contenen unes caixes que es denominen blocs amb diferents funcionalitats.

Per defecte, la columna esquerra conté:

  • Bloc "Menú principal" (3): conté un conjunt d'enllaços que permeten navegar per la intranet. S'explicaran més endavant.
  • Bloc "Entrada d'usuaris" (4): permet l'accés a la part privada. Requereix validació (Nom d'usuari/ària i contrasenya).
  • Bloc "Qui hi ha" (5): mostra els usuaris que estan visitant la Intraweb en aquell moment.

Per defecte, la columna dreta conté:

  • Bloc "Calendari" (6): mostra els esdeveniments de diferents agendes, inclosa una agenda personal. Si us situeu damunt d'un dia del mes veureu les anotacions de la vostra agenda personal associades a aquell dia. La icona sobre el calendari significa que hi ha informació addicional relacionada amb el dia on es troba la icona.
  • Bloc "Properes" (7): mostra les anotacions de l'agenda personal per als propers set dies.

A la part central trobareu un primer apartat de text (8) que servirà normalment per mostrar algun avís important i un apartat destinat a les notícies (9), que inicialment i com és lògic, està buit.

Usuaris per defecte

Els usuaris per defecte varien depenent de si la Intraweb està allotjada a Àgora o no.


Intraweb d'Àgora

Es proporciona per correu electrònic un usuari/ària admin, que té drets d'administració. Accedint amb aquest usuari es podem modificar els usuaris i contrasenyes predefinits.


Intraweb fora d'Àgora

Usuari Contrasenya Rol
admin zikula Administrador/a
profe profe10 Professorat
alum alum10 Alumnat
editor editor10 Editor/a de continguts