Recursos de comunicació i col·laboració

La col·laboració entre iguals hauria de ser un objectiu a assolir amb tots els alumnes, encara que resulti complicat per alguns. Oferir opcions de tutorització entre iguals fomenta la motivació i el compromís.

Per tal de que el treball en grup funcioni cal marcar els objectius clarament, establir responsabilitats i repartir rols. Cal fomentar que els alumnes assagin diversos rols, per això es convenient que siguin rotatius.

És interessant promoure la col·laboració entre iguals a nivell d’escola i d’aula, establint en quins moments es treballarà amb companys.

La comunicació síncrona i asíncrona

Per fer un bon treball en equip és important que la comunicació entre els membres sigui fluïda i àgil, assegurant que tots els membres del grup estan al corrent dels temes tractats.

Hi ha diverses eines de comunicació síncrona i asíncrona que són complementàries entre elles i que es poden utilitzar en funció dels objectius a assolir.

Avantatges Inconvenients
Comunicació síncrona La immediatesa de la conversa fa que aquest tipus de comunicació sigui adequada en moments en els quals cal prendre moltes decisions, com per exemple durant la fase d’establiment dels acords inicials. La dificultat de coincidir en horari i la necessitat de disposar de micròfon i auriculars per poder parlar amb els altres. També cal recordar que cal fer un resum dels principals aspectes tractats en la conversa per a què en quedi constància.
Comunicació asíncrona És ideal per fer el seguiment del projecte i per compartir documents, idees, orientacions. Els fils de conversa permeten fer el seguiment dels passos que s’han fet i recuperar aspectes ja tractats que poden ser rellevants en moments posteriors. La flexibilitat de poder treballar en el moment del dia que va millor a cada membre del grup, afavoreix la productivitat. Cal tenir en compte que a vegades, el fet d’haver d’esperar la resposta dels altres, fa que no es pugui avançar tant ràpidament com voldríem, per aquest motiu és important complir els compromisos de freqüència de connexió establerts a l’inici.

Eines de comunicació i treball col·laboratiu

Videoconferències

La videoconferència permet dur a terme trobades a distància, "cara a cara" i en temps real, a dues persones o a un grup de persones que es troben en llocs diferents. Es poden aprofitar per enriquir les activitats i fer-les més reals.

L'Skype és una aplicació multiplataforma que els usuaris interessats poden descarregar i instal·lar a l'ordinador gratuïtament des del seu lloc oficial per començar a parlar entre ells.
Més informació

Google Hangouts és el servei gratuït de videoconferències oficial de Google Plus. Per accerdir-hi cal registrar-se amb un compte de gmail (el compte de correu de la XTEC no dona aquest servei, ja que no s'inclou en el paquet d'Apps de Google)
Més informació

Xarxes socials

Les xarxes socials són un mètode molt efectiu per posar-se en contacte amb altres persones i afavoreixen la participació i el treball col·laboratiu si se'n fa un bon ús.

L'ús d'una xarxa social a l'aula permet fomentar les relacions, socials i la confiança i a la vegada permet establir una xarxa de suport entre alumnes. D'aquesta manera els alumnes de la classe poden demanar ajuda de manera informal als companys, a més a més de comptar amb el suport del docent. També pot ser un bon espai per entrenar les habilitats que cal tenir quan s'interactua en la xarxa i així poder treballar hàbits relacionats amb la identitat digital, la seguretat a internet i els conflictes entre iguals.


Edmodo és una xarxa social controlada pel docent i dissenyada per fomentar intercanvis socials a l’aula.

Més informació

Nodes incorpora les extensions BuddyPress i BBPress (Fòrums) que permeten implementar una xarxa social amb el control, la privacitat i la seguretat necessàries.

Més informació

Eines per col·laborar i debatre en línia

Google Drive permet emmagatzemar i compartir documents perquè es puguin editar per diferents persones i incorpora la possibilitat de fer comentaris de la feina dels alumnes en línia.

Més informació

Annotary és un marcador social que ens permet guardar i classificar pàgines web, però amb una diferència amb altres eines: podem subratllar el text que ens interessa de la pàgina en qüestió i afegir notes al respecte en forma de post-it. A més permet crear col·leccions per al treball en grup.
Més informació

Voice thread permet generar debats en veu a partir d’un vídeo o notícia.

Més informació