Recursos de suport a l'aprenentatge

Per transferir el coneixement adquirit en un context és necessari proporcionar ajudes a l'alumnat per recordar el que ja se sap i poder fer la transferència dels coneixements a noves situacions.

Algunes estratègies que poden ser útils són: proporcionar llistes, organitzadors o post-it que ajudin a recordar; ensenyar estratègies o trucs per recordar; revisar sovint el que ja s’ha treballat i posar-ho en pràctica; proporcionar plantilles, organitzadors gràfics o mapes mentals; relacionar idees noves amb idees ja conegudes; presentar problemes i situacions noves per aplicar els continguts apresos; i revisar sovint les relacions entre idees i recordar idees clau.

Eines per donar suport a la memorització

Quizlet permet aprendre llistes de vocabulari de manera divertida amb jocs.
Més informació

Wunderlist és una eina per fer llistes de tasques, conceptes, idees. Es poden tenir diverses llistes i compartir-les.
Més informació

Organitzadors gràfics

Els organitzadors gràfics del pensament, els mapes mentals i les eines per subratllar i marcar pàgines ajuden a gestionar la memòria de treball. http://recursosdidactics.org/organitzadors-grafics-i-tipologies-textuals

Education oasis i Teacher Vision tenen diversos models de gràfics i esquemes per imprimir. Estàn en anglés però ens poden inspirar i en alguns casos es podem utilitzar ja que no tenen lletra. Exploratree: Aquesta pàgina incorpora models de patrons de pensament que es poden completar.

Planificadors de tasques

Els planificadors són molt útils per a definir i desenvolupar les estratègies i les eines per assolir els objectiu establerts.

Symphonical permet compartir taulers per organitzar projectes en grup, organitzant les tasques (qui ho fa?, quan?) i situar-les en diversos espais del tauler en funció del seu estat (per iniciar, en progrés, fet).
Més informació

Calendaris

Els calendaris ajuden a planificar, crear rutines i anticipar esdeveniments.

El calendari Google és virtual i es pot compartir. També es pot imprimir en diversos formats. Disponible a La meva XTEC.
Més informació


Dia a dia és una eina fàcil i intuïtiva. És un diari visual que permet desar i revisar el que s'ha fet i anticipar el que passarà els propers dies.

Eines per controlar el temps

Els temporitzadors ajuden a l'alumnat a reduir distraccions i gestionar el temps per a realitzar una activitat, facilitant la transició entre diverses activitats. En definitiva, els ajuda a autoregular-se.

Fun Time Timer és una aplicació amb temporitzadors per iPhone i iPad.
Altres apps amb temporitzadors: Vis Timer, Kids Timer.


Online-stopwatch és un exemple de rellotge de temps enrere per projectar a l'aula.
Més informació