Recursos d'expressió i acció

S’ha d’oferir diverses opcions perquè l’alumne expressi el que sap. El fet de poder expressar-se en diversitat de formats no només afavoreix aquells alumnes que tenen limitacions en algun aspecte, també pot ser útil per a tot l'alumnat.

En aquest apartat hi ha informació sobre:

Eines de creació

Internet, el programari i les apps ofereixen una gran varietat de recursos per fer creacions de tot tipus en molts formats (avatars, podcast, text, dibuix, murals, presentacions…) que es poden adaptar ales necessitats i preferències de cadascun dels alumnes. Es poden trobar molts d'aquests recursos a l'EDU365 i a Toolbox.

Eines de creació amb la veu, com les que permeten crear avatars que parlen poden ajudar a aquells alumnes que són molt tímids. Una primera aproximació al fer presentacions orals podria ser la preparació d'un avatar amb l’exposició i que posteriorment la resta de companys puguin fer preguntes.

Voki és una aplicació gratuïta que permet crear personatges virtuals.
Més informació

Blabberize permet fer parlar a les teves imatges.
Més informació

Altres eines de creació amb la veu són les de podcast que permeten l'enregistrament d'àudio i que es poden descarregar a un reproductor portàtil o es poden escoltar directament des de l'ordinador.

Audacity és un editor d'àudio digital multipistes, amb funcions d'enregistrament, reproducció, importació i exportació a diversos formats.
Més informació

Podomatic és una aplicació gratuïta per crear podcasts en línia, només cal registrar-se i començar a crear i gestionar podcasts propis.
Més informació

Eines de programació, càlcul...

Els alumnes han d’aprendre a utilitzar eines que ajudin als alumnes a construir nou coneixement i els preparin pel futur. Han de poder posar en pràctica altres destreses com per exemple la investigació científica.

Una habilitat que serà molt important en un futur és la programació.


Scratch és una aplicació gratuïta que serveix per aprendre a programar a través del joc i l'experimentació i introduir així el pensament computacional.
Més informacióCalculadora Wiris per a resoldre operacions matemàtiques amb el format d'escriptura que fem servir sobre un paper o sobre la pissarra.