Recursos per crear contingut accessible

Actualment es poden seleccionar continguts entre les múltiples opcions que hi ha a la xarxa i també es poden crear continguts de manera fàcil gràcies a les diverses eines de publicació que tenim a l’abast com XTECBlocs i Google Sites entre altres. A l’hora de seleccionar o crear continguts cal tenir en compte diversos aspectes:

  • seleccionar continguts en formats complementaris al text com les imatges o els vídeos
  • afavorir la comprensió dels vídeos afegint al subtitulació
  • oferir la informació organitzada de diverses maneres que facilitin la comprensió
  • oferir eines de suport que l’alumnat pugui consultar de manera autònoma.

Formats complementaris al text

Per afavorir la comprensió de textos escrits podem oferir imatges i vídeos complementaris al text. Alguns d’aquests recursos visuals es poden trobar en repositoris de vídeo i imatges.

Podem torbar una gran quantitat vídeos en espais com: Youtube, Vimeo, i Edu3

Podem torbar una gran quantitat d'imatges en espais com: Flickr, Pixabay, i Photopin

Una altra manera de complementar la informació és amb pictogrames com els que podem trobar a Arasaac
Podem escriure missatges amb pictogrames de manera fàcil amb Araword

Subtitulació de vídeos

Hi han eines que permeten subtitular vídeos escrivint els subtítols a mà. En anglès aquesta opció es pot fer de manera automàtica sense necessitat de transcriure la pàgina i, a més a més, es pot traduir la subtitulació.

A Youtube podem incloure subtítols i traduir-los a qualsevol idioma.
Més informació sobre com afegir subtítols manualment

Organització la informació

Presentar la informació organitzada de manera més visual pot afavorir la comprensió i també afavorir el record de la informació. Per poder presentar la informació de manera més visual es poden crear infografies o mapes mentals amb els diversos recursos que la xarxa ofereix.

Piktochart és un recurs per crear infografies combinant formes, imatges i text.
Més informació

A Popplet és un recurs molt complert per crear mapes mentals.
Més informació

Suports per consultar de manera autònoma

L’alumnat en ocasions pot necessitar suport per desenvolupar algunes tasques de manera autònoma i en aquests casos els pot anar bé tenir un tutorial que puguin consultar en qualsevol moment. Hi ha diverses eines que permeten enregistrar tutorials de manera fàcil amb l’ordinador o una tauleta.

Lensoo Create és una app que permet gravar la veu i a la vegada el que estem fent a la pantalla. Permet inserir imatges. Pot ser útil per ampliar informació sobre conceptes, explicar un pas a pas, etc.