Recursos per accedir als continguts

Les tecnologies ens faciliten diverses opcions per accedir als continguts dels dispositius tals com la lectura de text, la possibilitat d’obtenir una informació en múltiples formats, o l’adaptació de propietats d’accés com la mida de la lletra, el contrast, etc. Aquests recursos per facilitar l’accés es poden utilitzar en diversos dispositius a través de diversos sistemes: utilitzant complements d’accessibilitat en els navegadors, afavorint l’accés a contingut complementari a través de codis QR, emprant les opcions d’accessibilitat de les tauletes i afavorint la traducció entre idiomes.

Complements d’accessibilitat en els navegadors

Hi ha diversos complements i extensions dels navegadors que faciliten l’accés als continguts de les pàgines web, fent adaptable l’accés als continguts. Aquests complements ofereixen opcions com la lectura en veu alta del text, fer zoom per ampliar les pàgines o anotar i subratllar parts de les pàgines. Podeu veure com instal·lar aquestes complements per Firefox i Chrome en aquesta pàgina.

Accés a contingut complementari amb codis QR

Els codis QR són una imatge que en ser escanejada amb un dispositiu permeten accedir a un recurs que pot ser un enllaç a una web amb informació addicional, a un vídeo, a una locució… Els codis QR poden facilitar l’accés a informació complementària en moltes ocasions per enriquir el que es presenta de manera física. Per exemple, es pot posar un codi QR al costat d’un text imprès i que porti un enllaç a la locució del text o a un vídeo que estigui relacionat amb el text. També es podria posar un codi QR en un llibre que contingui un àudio o vídeo amb crítiques sobre el llibre. Al costat d’una obra d’art o un monument els codis QR poden aportar informació addicional sobre la peça.

Unitag és una aplicació gratuïta que permet crear codis QR de manera personalitzada.

Més informació

Inigma és una aplicació gratuïta que permet escanejar codis QR de manera fàcil en dispositius Android i IOs.

Opcions d’accessibilitat de les tauletes

La majoria de les tauletes porten incorporats sistemes per facilitar l’accessibilitat als dispositius. Aquests sistemes varien en funció del sistema operatiu i consisteixen en opcions per la lectura en veu alta, de bloqueig de pantalla, per canviar la manera tàctil d’accedir a les opcions.

Traducció entre idiomes

Actualment hi a diverses pàgines web que faciliten la traducció entre idiomes. Aquest aspecte pot ser útil per afavorir la integració d’alumnes i famílies nouvingudes quan encara no coneixen l’idioma o per poder accedir a textos i vídeos que estan en un idioma que no coneixem.

El traductor de Google permet traduir textos entre múltiples idiomes. Tambè hi ha disponible un traductor de pàgines web.

Youtube gracies a les opcions que es troben a la barra inferior permet traduir els subtítols dels vídeos a qualsevol idioma.

Més informació sobre com activar i traduir subtítols