Proporcionar múltiples maneres per a l'acció i l'expressió (El "COM" de l'aprenentatge)

Els estudiants difereixen en les formes d’explorar un entorn d'aprenentatge i en com expressen el que ja saben. Per exemple, els subjectes amb greus problemes de mobilitat (com pot ser, paràlisi cerebral), aquells que no tenen habilitats estratègiques i d'organització (dificultats en la funció executiva), els que tenen barreres en el llenguatge o altres problemes, poden resoldre les tasques d'aprenentatge de manera diferent. Uns poden ser capaços de expressar-se correctament per escrit, però no en llenguatge parlat, i viceversa.

A més, s'ha de tenir en compte que tant l'acció com l'expressió requereixen una gran quantitat d'estratègies,pràctica i organització i tot això forma part d'una àrea en la qual els estudiants poden diferir de manera significativa entre si. És per això que no hi ha un únic mitjà d'acció i expressió que sigui òptim per a tots els estudiants i, conseqüentment, és essencial proporcionar diverses opcions per realitzar els processos que impliquen l'acció i l'expressió.

Proporcionar múltiples maneres per a l'acció i l'expressió
Interacció física
Expressió i comunicació
Funcions executives

Recursos digitals

Recursos d'expressió i acció Recursos de suport a l'aprenentatge