Proporcionar múltiples maneres de representació (El “QUÈ” de l'aprenentatge)

Els alumnes difereixen en la manera com perceben i comprenen la informació que se'ls presenta. Per exemple, aquells amb discapacitat sensorial (ceguesa o sordesa), dificultats d'aprenentatge (ex. dislèxia), amb diferències lingüístiques o culturals, i un llarg etcètera poden requerir maneres diferents d'abordar el contingut. D'altres, simplement, poden captar la informació més ràpid o de forma més eficient a través de mitjans visuals o auditius que amb el text imprès. A més, l'aprenentatge i la transferència de l'aprenentatge ocorren quan múltiples representacions són emprades, ja que això permet als estudiants comprendre conceptes i establir connexions entre ells.

En resum, no hi ha un mitjà de representació òptim per a tots els estudiants; proporcionar múltiples opcions de representació és essencial.

Proporcionar múltiples maneres de representació
Percepció
Llenguatge, expressions matemàtiques i símbols
Comprensió

Recursos digitals

Recursos per accedir als continguts Recursos per crear contingut accessible