Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
cmd:tac:dua:01_implicacio:index [2016/06/06 13:36]
mmacia23 [Recursos digitals]
cmd:tac:dua:01_implicacio:index [2016/06/06 13:38] (actual)
mmacia23 [Recursos digitals]
Línia 16: Línia 16:
 ====Recursos digitals==== ====Recursos digitals====
  
-[[cmd:​tac:​dua:​04_eines:​4.5_comunicacio]|{{:​cmd:​tac:​dua:​comu.png?​80|}}]] ​ [[cmd:​tac:​dua:​04_eines:​4.6_avaluacio]|{{:​cmd:​tac:​dua:​aval.png?​80|Recursos d'​avaluació}}]]+[[cmd:​tac:​dua:​04_eines:​4.5_comunicacio]|{{:​cmd:​tac:​dua:​comu.png?​80|Recursos de comunicació i col·laboració}}]]  [[cmd:​tac:​dua:​04_eines:​4.6_avaluacio]|{{:​cmd:​tac:​dua:​aval.png?​80|Recursos d'​avaluació}}]]