CTAC - Curs per a responsables TIC / TAC de centre

Autoria

  • Josep Maria Boj
  • Josep Maria Reales
  • Revisió i adaptació: Àrea TIC. Departament d'Ensenyament

Última revisió octubre 2014.

En revisió gener 2017
 

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License DokuWiki
Entorn virtual de formació