Plaques BQ Zum i Zum Core 2.0

Les plaques Arduino i BQ Zum/Zum Core 2.0 presenten característiques molt similars. De fet la BQ Zum està basada en Arduino. Per tant, la majoria de materials de formació que posem a la vostra disposició els podreu utilitzar indistintament amb les dues plaques.

Les plaques Arduino i BQ us permeten introduir-vos en el món de la Robòtica i la programació. Existeix molta documentació disponible a Internet, però us hem fet una recopilació de materials de formació que us poden servir d'ajuda. 

Les seves aplicacions didàctiques són innumerables, tant com a controladores de processos o connectades altres dispositius, com ordinadors o dispositius mòbils, que els hi permeten interactuar amb el món real, proporcionant-los dades de diferents sensors o controlant diferents actuadors.

Consideracions prèvies

Placa BQ

Entorns de programació en línia

Entorns de programació

Recursos de formació