Apartat 3

Molt més que una pissarra convencional

El programari de gestió de les pissarres digitals permet, en principi, simular una pissarra tradicional damunt el tauler.

Les PDI poden actuar talment com una pissarra tradicional de guix o de retolador. Sobre un fons blanc el mestre i els alumnes poden escriure, guixar, dibuixar, esborrar…, amb el valor afegit que es pot desar i reutilitzar-lo per altres activitats. Els programes de les pissarres tenen també opció de fer un fons quadriculat, o un fons amb pautes de diferents mides.

També, segons el programari de gestió del tauler digital, s'inclou una galeria amb molts recursos, útils per a la dinàmica de treball a l’aula i per a la creació d’objectes d’aprenentatge. La galeria s’organitza en carpetes i els recursos que conté són de diferents tipologies: imatges (dibuixos, fotografies, gràfics, etc), sons, animacions, fons de pantalla, plantilles per a pàgines, plantilles d’arxius multimèdia per a la creació d’activitats…

Els arxius que es creen amb el programari d’algunes pissarres digitals actuen com una veritable carpeta. Disposen d’una opció que permet incorporar, a manera d’arxius adjunts, altres recursos: arxius de text (programacions o els fulls de les activitats dels alumnes), altres presentacions, vídeos, sons, arxius multimèdia, enllaços, etc. D’aquesta manera, en un sol arxiu, el professorat té a l’abast tots aquells documents que necessita per desenvolupar una seqüència didàctica.

També permet actuar sobre la imatge d'una pàgina d'Internet. L'opció de seleccionar (a mode d'impressió de pantalla) una imatge extreta de la xarxa i afegir-hi tots els elements que es creguin oportuns, permeten traslladar la pissarra a altres escenaris.

Volem que els alumnes s'imaginin en una platja? Escollim una fotografia de mida ben gran des de la xarxa i la incrustem com a fons, cobrint tota la pissarra. Després podem dibuixar personatges, elements… activant la creació d'escenaris fantàstics o llunyans.

Programari específic de les pissarres digitals

A més del programa que es necessita per poder calibrar la pissarra i fer que la superfície sigui interactiva, cada model té un programari específic que s'ha d'instal·lar seguint les instruccions que es donen en el procediment d'instal·lació.

Per saber quin és el programari de la pissarra de la vostra aula, podeu trobar les característiques i els enllaços en aquesta pàgina web: Comparativa: Característiques bàsiques dels sistemes de projecció interactiva: PDI-SPI O bé seguint la ruta des de la pàgina d'inici de la XTEC: Recursos | Tec. de la informació | Sistemes de projecció interactiva | Comparativa.

Cal tenir en compte que no sempre es pot exportar o importar els materials elaborats entre els diferents models.

Tots els programaris tenen unes característiques generals, una sèrie d’eines i aplicacions per interactuar amb allò que es mostra en pantalla i executar altres aplicacions.

Les eines bàsiques presents en el programari de les diferents pissarres es poden classificar en:

  • Eines de notes: llapis, marcador, llapis de color, text…
  • Eines d’edició: per tallar, copiar, enganxar, esborrar…
  • Eines de creació i de gestió de pàgines: pàgina nova, endavant, enrere, plantilles, classificador de pàgines…
  • Eines de presentació: zoom, ombra de pantalla…
  • Eines de gestió: crear i desar arxius, exportar a altres formats (pdf, imatge, pàgina web…)…
  • Altres eines: enregistrar i reproduir, teclat virtual, galeria d’imatges…

En aquests vídeos es mostren les eines que podeu trobar en el programa de gestió de la pissarra Mimio.

Tutorial Mimio 1
Tutorial Mimio 2

Programari lliure per a les pissarres digitals

En treballar amb programari lliure es pot utilitzar el mateix programa en tots els models de pissarra digital. D'aquesta manera es poden importar i exportar els materials elaborats, sigui quina sigui la PDI. A més els mestres que han de canviar d'aula sovint o bé d'escola, d'aquesta manera, poden trobar sempre la mateixa interfície. Només cal tenir el controlador (drive) de l'equipament per poder calibrar la pissarra i fer que la superfície sigui interactiva.

El programari lliure que permet la instal·lació i ús en totes les pissarres digitals és l'Open-Sankoré (http://open-sankore.org/es).

Sankoré és un programa de codi obert i gratuït que es pot utilitzar en qualsevol pissarra digital interactiva, projectors o altres sistemes de projecció interactiva. Ha estat desenvolupat per Sankoré.org i traduït al català per l'Àrea TAC del Departament d'Ensenyament.

Permet interactuar sobre una pissarra o superfície de treball escrivint, enganxant, dibuixant, subratllant o afegint objectes especials (vídeos, mapes, regles…). També permet desar i exportar els resultats.

Descàrrega: descarrega
Primer demana el registre de la persona que fa la descàrrega o bé es pot saltar aquest pas (Skip this step). Es fa la tria del sistema operatiu de l'ordinador. I es realitza la descàrrega i la instal·lació. Demana l'idioma de la instal·lació. Podeu activar una icona del programa a l'escriptori per facilitar l'accés.

Amb el llapis òptic o bé la mà es pot utilitzar com una pissarra convencional, combinant els botons de Color i Línia. També es pot esborrar, o bé posar un fons de quadrícula.

Paleta d'estris

El comportament de les diferents eines de la paleta d'estris i de les biblioteques les podeu trobar a la guia de l'Open-Sankoré

Proposta per treballar una imatge d'Internet amb la pissarra digital

Quan es treballa el cos, una manera molt senzilla d'utilitzar la pissarra digital és fent que un nen o nena acabi un dibuix donat. Per exemple, a partir d'una cara, cal dibuixar el cos. A la pissarra només pot haver un sol alumne, ja que la interacció de la pissarra només respon a un sol llapis òptic o a una mà. La resta d'alumnes (millor en petit grup) pot ajudar en la realització del dibuix, sota les preguntes o orientacions del mestre.

Per posar la cara a la pissarra, podeu escollir-ne una de coneguda. En aquest cas, recuperàreu una de l'activitat de l'edu365: Carnaval.

Des de la pantalla inicial de l'Open-Sankoré, aneu a Web:

Des de l'opció d'escriure la URL, escriviu edu365.

És suficient perquè el programa entri a la pàgina del portal de l'edu365. Amb el llapis òptic o la mà entreu a Infantil | El cos | Carnaval. Els nens i nenes poden buscar les disfresses que vulguin des de l'armari (s'arriba per l'estrella), a la mateixa pissarra digital:

Un cop feta l'activitat a l'edu365, el mestre proposa que siguin els nens qui disfressin els personatges. El que cal fer és seleccionar l'eina Captura part de la pantalla en la caixa d'eines. Si no la teniu visible, ho podeu fer prement la icona Eines:

Retalleu el cap de la nena. Un cop tingueu la zona seleccionada, apareix l'opció del lloc on cal posar aquesta zona retallada:

En escollir Afegeix a una pàgina nova, la zona seleccionada passa de web a tauler de la pissarra digital. Podeu col·locar-la a un costat o al centre de la pissarra (segons alçada dels nens i si voleu fer més elements d'acompanyament a la figura) i la podeu engrandir. Finalment, per més seguretat que la imatge no s'activi sense voler i es mogui, activeu el botó del triangle i bloquegeu la imatge a la pantalla de la pissarra.

Feu clic fora de la zona activada. Escolliu el llapis de la paleta d'estris, el color i la línia. Ja es pot acabar la figura! Podeu tornar a Web i escollir la zona del cap del nen. Si el voleu a la mateixa pàgina, seleccioneu l'opció Afegeix a la pàgina actual. Per veure tots els dibuixos que van fent els alumnes, cliqueu a la icona Documents. Trobareu totes les pàgines que ells estan fent. Es guarden automàticament. Així i tot, aquesta activitat no cal desar-la, i podeu tancar sense guardar, a l'igual que esborreu els dibuixos que fan els alumnes a la pissarra convencional.