Apartat 2

La pissarra amb programes d'interacció

Tot el programari que hi ha instal·lat en un ordinador es pot accedir, activar, presentar i exercitar damunt de la pissarra digital de forma molt senzilla, amb els dits (per a les PDI tàctils) i amb el punter digital (per a les PDI digitals i les portables).

A la xarxa podem trobar diferents programes en línia que poden servir per tenir un primer contacte amb la interacció que ofereix l'ús de la pissarra digital a l'aula d'educació infantil. El mestre ha de veure el seu valor educatiu. Són programes lúdics que esdevenen propostes d'aprenentatge, perquè:

 • incrementen l'atenció i la motivació,
 • promouen una major implicació i participació de l'alumnat,
 • l'alumnat obté una satisfacció ràpida a les seves accions, per la facilitat de l'ús de l'eina,
 • les explicacions del mestre són més entenedores i visuals,
 • es donen les condicions necessàries per afavorir l'atenció a la diversitat de l'aula.

Amb la pissarra s'afavoreix l'adquisició dels continguts, l'alfabetització multimèdia i el desenvolupament d'estratègies i capacitats. L'alumnat fa una veritable immersió en el seu propi procés d'aprenentatge; n'esdevé protagonista,

A nivell motriu, es tracta de fer els primers moviments d'acció-reacció amb el dit o el llapis òptic damunt de la PDI:

 • moure perquè passi alguna cosa,
 • prémer la pissarra suaument a mode de fer un clic,
 • arrossegar (prémer i no deixar anar) per la pantalla un objecte des d'un punt inicial a un punt final.

En les activitats de pintar se selecciona primer una opció (color) i es fa clic en una regió del dibuix perquè tota la regió s'ompli d'aquell color.

Més endavant, quan parlem d'objectes, els moviments seran: reduir, augmentar, girar

Proposta d'activitats a l'aula amb programari

Moviments bàsics

http://www.gogoki.net/hexagones.html Què cal fer?: es descobreix una fotografia eliminant hexàgons amb la mà o el llapis/punter digital. Hi ha tres mides d’hexàgons per triar segons la complexitat i quatre temes. Web en francès.

 • Activitat 1: preguntar què pot haver darrera de les figures (hipòtesis), abans que un nen o nena el descobreixi. Després es poden fer preguntes literals sobre les fotografies: què estan fent els cadells de gos? quants n'hi ha?… preguntes ràpides perquè automàticament es passa a l'activitat següent.

http://www.petitaxarxa.cat/games_swf/babazoo/ Què cal fer?: es prem i s'escolta el so dels animals. Web en català.

 • Activitat 1: llegir el nom de l'animal abans que els infants descobreixin quin so fa.
 • Activitat 2: tots els nens amb els ulls tapats i un prem el so, els altres li han d'endevinar.

http://duckiedeck.com/play/goodies Què cal fer?: fer clic damunt de la peça a repartir i donar a cada nen el tros que li toca.

 • Activitat 1: preguntar quants nens hi ha a la taula, com es repartirà la peça per menjar. Un cop partida la peça, repartir a cadascun una peça, demanant quants en queden cada vegada.
 • Activitat 2: accedir a molts més jocs des del logo de DuckieDeck a la part superior esquerra.

http://www.sheppardsoftware.com/preschool/colors/colorgame.swf Què cal fer?: cal arrossegar els objectes i classificar-los en el cercle del seu color.

 • Activitat 1: dir el nom de l'objecte; inferir on s'ha de col·locar.
 • Activitat 2: posar-ho al seu lloc.

http://www.edu365.cat/infantil/jocs/flipbook.swf Què cal fer?: es cliquen els tres espais per fer personatges reals o irreals.

 • Activitat 1: parlar de les tres parts del cos i quines peces van sortint als espais, fins que coincideixin en un mateix personatge.

Pintar utilitzant la paleta de color proposada pel programa

Dibuix lliure utilitzant colors, mides i traços. http://www.abcya.com/abcya_paint.htm http://www2.crayola.com/coloring_application/index.cfm

També teniu aplicacions que, amb l'objectiu d'imitar a artistes pictòrics reconeguts, faciliten la interacció entre els infants i la pissarra digital o bé el ratolí i la pantalla d'ordinador: http://www.edu365.cat/infantil/pinta/index2.htm

Més interaccions

Quant a la capacitat matemàtica, hi ha aplicacions que ajuden a l'aprenentatge de la seqüència numèrica:

També es poden fer construccions, seguint el model:

O bé fer descomposició de nombres, fins a 10:

I també sudokus:

Buscar formes concretes:

A més, un grup de mestres de Terol va crear l'entorn MatemaTICinfantil, on es troben moltes activitats, creades amb Geogebra, per a les aules d'infantil per treballar continguts matemàtics amb pissarres digitals: http://catedu.es/MatemaTICinfantil/

A l'edu365, a l'apartat d'Infantil, es troben moltes aplicacions per poder fer a la pissarra digital. http://www.edu365.cat/infantil/index.htm.

La pissarra digital en una classe d'anglès

Font: La pissarra digital en una classe d'anglès de cicle inicial de l'escola Joan Marquès i Casals (Terrassa)
http://www.xtec.cat/web/innovacio/educat/primaria/experiencies_pri/pissarra_ci.htm


La pissarra com pantalla de projecció

L’aprenentatge basat en l’observació i l'anàlisi de fonts audiovisuals (vídeos, films, documentals, etc) permet visualitzar de manera senzilla conceptes que no ho permeten altres tipologies de fonts (fotografia, documents sonors, textos, etc) Amb l'expansió d'Internet, l’ús de fonts audiovisuals en l’ensenyament ha adquirit una gran importància, substituint els formats de cintes de vídeo i de DVD. L’accés i la distribució s’ha generalitzat mitjançant servidors comuns com youtube o més específics com l’edu3.cat.

L’ús de les fonts audiovisuals, encara que sigui una animació curta, pressuposa tenir una metodologia per al seu visionat amb unes accions a tenir en compte abans, durant i després d’aquest visionat.

Abans

Les accions a realitzar abans del visionat tenen com a protagonista gairebé únic el mestre, que ha de conèixer a fons la producció audiovisual. El mestre ha de prendre decisions sobre:

a) Quins objectius vull que s'assoleixin? Cal decidir pel tipus de visionat a realitzar:

 • una producció, com a element motivador o introductori d'un tema
 • un vídeo simplement com a entreteniment.

b) Quin tipus de suport utilitzaré? Poden ser produccions específicament didàctiques o bé materials que inicialment no tenen una intencionalitat didàctica però que, per les seves característiques, poden ser usats com a tals.

Com que l’accés a la realització de produccions audiovisuals s’ha vist facilitat per l’ús de les càmeres digitals, cal tenir en compte un tercer tipus de producció que es pot utilitzar a l’aula: la producció pròpia.

c) Quants alumnes veuran el vídeo? Com els agrupo? En gran grup, en tallers…

d) Com faré per què participi l'alumnat? Durant el visionat d’una producció audiovisual l’alumnat pot ser un espectador passiu o actiu. Si es decideix que tingui un paper actiu caldrà saber en quins moments se li pot fer intervenir i sobre quines qüestions es vol que intervingui. També caldrà saber si es vol interrompre el visionat amb preguntes, comentaris i aportacions, etc.

Per altra banda el mestre també haurà de tenir en compte: la durada de la producció i els recursos de tipus tècnic que poden utilitzar durant el visionat: la pausa de la imatge, la supressió del so, l’alentiment de la imatge, el visionat només d’una part, etc.

Durant i després

La tipologia d’activitats que es poden realitzar durant i després del visionat és variada, a continuació s’enumeren alguns exemples:

 • Fer preguntes sobre algun aspecte concret del contingut durant el visionat aturant la imatge o suprimint el so. Han de fer referència a aspectes significatius i estar relacionades amb els objectius proposats inicialment.
 • Interrompre la projecció per demanar com continuarà la mateixa i comprovar-ho reprenent-la. Es treballa la formulació d’hipòtesis.
 • A partir de conclusions conegudes inferir la hipòtesi inicial.

Després del visionat ampliar el contingut de la producció audiovisual. Disposar d’una PDI per visionar una producció audiovisual facilita la interacció amb l’alumnat, ja que els recursos tècnics que es disposen són més amplis. Així, la pausa o l’alentiment de la imatge, la supressió del so es veuen incrementats amb opcions com les captures de pantalla, el marcar amb retoladors allò que interessa, etc.

Una manera d'utilitzar la pissarra digital en aquesta modalitat a l'aula d'educació infantil és per visionar animacions curtes.

Si es volen passar contes relacionats amb l'activitat d'aula o bé pel gaudi d'escolta d'un conte popular, es troben moltes contes a les pàgines:

El treball del conte a la pissarra digital

Font: Pere Viver Cat de l'escola Pere Viver (Terrassa)
http://www.youtube.com/watch?v=aKdqgrQRaF8