Apartat 1

Les pantalles digitals

Aquest mòdul se centra en la tecnologia digital, que existeix (ara o en un futur) dins de les aules d’educació infantil, en la que l’infant interacciona directament sobre una superfície amb el dit, sigui quina sigui la dimensió de la pantalla de visualització. L’objectiu de la interacció és que, a partir de l’ordre que l’infant fa a la pantalla quan es toca o prem, hi hagi una resposta, ja sigui gràfica, auditiva, d’introducció de text, de moviment d‘objectes o d’inici d’una animació visual.

Aquesta concepció de tecnologia digital, a la franja de 0-6 anys, no és aliena a la que actualment es viu a les llars de la gran majoria dels infants. Moltes famílies faciliten els seus dispositius mòbils, ja siguin smartphones com tauletes, als infants amb l’objectiu de gaudi i de passatemps.

L’escola, coneixedora de la realitat social i familiar, i amb els recursos econòmics i d’infraestructura necessaris, ha afegit pantalles digitals en els materials d’aula. Així i tot, l’interès i el propòsit escolar va molt més enllà del gaudi i del passatemps. La tecnologia digital comporta nous objectius curriculars que encara no estan introduïts normativament, el que no vol dir que defugim del nostre paper com a mestres d’usar aquesta tecnologia en el procés d’ensenyament dels alumnes.

Des de les aules d’educació infantil, la tecnologia digital adopta diferents aparells que s’han anat introduint poc a poc. El ventall d’escoles amb tecnologia digital a l’aula es mou des de l’extrem d’una pissarra interactiva compartida per totes les classes del cicle fins a aules amb pissarres i tauletes establertes com a recurs habitual d’aprenentatge en la vida quotidiana de l’aula. El contingut del mòdul dóna materials i recursos metodològics de què i com treballar a l’aula d’educació infantil amb:

 • la pissarra digital interactiva
 • la tauleta

La pissarra digital interactiva a l'aula

La pissarra digital interactiva és un sistema integrat generalment per un ordinador, un videoprojector i una pantalla amb un dispositiu de control de punter o de sistema tàctil, que permet projectar en una superfície interactiva continguts digitals en un format idoni per a la visualització individual o en grup. Disposa d’un programari específic per a la gestió del maquinari i per a l’elaboració i visionat de les seqüències didàctiques i de les activitats que es portin a terme in situ.

Es pot interactuar directament sobre la superfície de projecció, en alguns casos, de forma tàctil i, en altres i depenent del fabricant, amb el suport de punters i altres perifèrics amb connexió directa o sense fils (infrarrojos o bluetooh).

La instal·lació bàsica a l’aula

A les aules dels centres educatius, juntament amb la instal·lació bàsica d’una pissarra digital o PDI que consta d’un ordinador, un videoprojector i d’un tauler interactiu, s’hi afegeix el sistema de so i un kit de control multimèdia que en facilita l’ús per part del professorat.

A les aules d'educació infantil es fa del tot necessari que el tauler interactiu estigui a l'alçada de l'alumnat, bé posant-lo a 40 o 50 centímetres del terra, aproximadament, o bé recolzant una tarima perquè els nens arribin sense problemes:

Alçada de l'alumnat

Font: La PDI a P5, de l'escola Bac de Roda (Barcelona) https://www.youtube.com/watch?v=Zxq66rwNECwFont: La asamblea en educación infantil (3 años A) de l'escola Tierra de Pinares, de Mojados (Valladolid) http://www.youtube.com/watch?v=P0cLeAn1mO0

Tarima

Font: 3 infantil, de l'escola Alcúdia (Mallorca) http://www.youtube.com/watch?v=S6ZvY9S0L8g Font: La asamblea en la PDI, de l'escola Gran Vía (Madrid) http://www.youtube.com/watch?v=iZEdeQrA9Kc

Per utilitzar aquest sistema amb tota la seva potencialitat cal que l’ordinador tingui instal·lat sempre el programari de gestió del tauler. Cada marca de tauler té el seu propi programari de gestió, que possibilita accedir a tots els processos d’interactivitat del dispositiu.

El programari de gestió sempre se serveix amb el tauler, però també es pot descarregar des del web del fabricant, previ registre, i disposant d’un número de sèrie del producte.

Per conèixer les característiques de les pissarres digitals, visiteu la pàgina de la XTEC:

http://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/sistemesprojecciointeractiva/comparativa

Abans de començar... calibrar

La primera operació que s’ha de realitzar, quan l’ordinador ha detectat el tauler, és Orientar o Calibrar o Alinear. Amb aquesta operació es defineix quina és la superfície de treball del tauler. Aquesta superfície sol coincidir amb les dimensions de la imatge projectada pel videoprojector.

Aquesta operació, que serveix perquè hi hagi precisió en la resposta del mateix, s’ha de realitzar prement amb el dit o amb un punter electrònic sobre el punt de calibratge o centre de destinació que es va indicant (marcat amb una creu). Segons el programa poden haver 9, 16 o 25 punts per prémer.

Orientar, Calibrar o Alinear és una operació que s’ha de realitzar sempre que el tauler o el videoprojector s’hagin mogut de lloc (el que acostuma a passar en les pissarres que es mouen de classe en classe). També convé de realitzar la calibració de tant en tant perquè les pissarres digitals interactives, amb l’ús continuat solen desalinear-se i perden una mica de precisió, que es recupera si es realitza de nou l’operació.

Usos de la pissarra digital a l'aula d'educació infantil

A educació infantil, els nens i nenes que encara no dominen el llenguatge escrit, tenen una gran facilitat d'assimilació de tot allò que observen i manipulen. Per aquest motiu, tant el joc com les imatges són essencials en la seva maduració personal. És per això, que la pissarra digital en l'àmbit de l'educació infantil té el seu principal atractiu en les possibilitats visuals i manipulatives que ofereix:

 1. Amb activitats interactives
 2. Com a pissarra convencional que permet assenyalar, marcar, escriure sobre un fons (el mateix que veiem a l'ordinador)
 3. Com a pissarra convencional (dibuix, pintar…) amb objectes (fotos, imatges de la galeria…) que es poden copiar, engrandir, eliminar, i gestionar com es vulgui
 4. Amb activitats elaborades prèviament amb l'eina d’autor de la PDI
 5. Com a pantalla de projecció

A més, hi ha unes eines complementàries que permeten fer altres activitats com:

 • Amb un escàner, podeu escanejar qualsevol material i projectar-lo a la pissarra.
 • Amb una webcam, podeu fer una videoconferència i visualitzar l'altre grup per la projecció a la pissarra digital.
 • Amb un teclat i un ratolí sense fils, podeu posar a les mans de qualsevol alumne/a de la classe el control de la pantalla sense necessitat de desplaçar-se.
 • Amb una tauleta digitalitzadora sense cables, podeu fer el mateix que el teclat i el ratolí, tot aprofitant el traç de l'alumne/a.
 • Amb una lupa binocular connectada a l'ordinador, podeu veure en pantalla, i de manera conjunta, aquelles coses que poseu sota la lupa.
 • Amb un projector de cosos opacs, disposareu en tot moment d'un recurs que permet projectar a la pantalla qualsevol llibre, imatge, full… que tingueu damunt la taula.