Creació de l'usuari administrador i del canal de centre

Per tal que l'espai Nodes del centre pugui enviar missatges de manera automàtica als dispositius mòbils dels usuaris haurem de crear un canal de Telegram i un "bot" que s'encarregui de publicar-hi les notícies de manera automàtica.

El primer pas serà crear un usuari de Telegram que serà l'administrador encarregat de crear tant el canal com el "bot".


Creació de l'usuari administrador

Heu de tenir instal·lada en el vostre mòbil l'app Telegram. La podeu instal·lar des de la botiga d'aplicacions corresponent (Android, iOS o Windows Phone).

És convenient que establiu un nom d'usuari (o alias) pel vostre compte de Telegram per tal que no quedi exposat el vostre nom real ni el vostre número de telèfon. Podeu fer-ho així:

Tots els passos que es descriuen a continuació s'han de fer des del mòbil de l'usuari administrador.


Creació del canal públic del centre

Per crear el canal haurem de decidir tres coses: el nom del canal, una descripció i un nom curt per a l'enllaç. Per exemple, si el nom real del centre és Escola L'Arany podem utilitzar-lo també com a nom del canal. La descripció pot ser alguna cosa com ara Canal de l'Escola L'Arany, Notícies de L'Arany, etc.

Pel que fa a l'enllaç, cal evitar l’ús de majúscules, accents, espais i caràcters especials. Un bon nom d'enllaç podria ser larany.

S’haurà d’establir també una imatge o logotip del canal, altrament es mostraran les inicials. El logotip es mostrarà en un cercle, és convenient tenir-ho en compte per evitar que quedi escapçat. La mida de la imatge hauria de ser almenys de 256 x 256 pixels.

A continuació detallem amb captures de pantalla d’un mòbil el procediment que cal seguir.

En el menú de l’App de Telegram, triem Crea un canal. En el camp Nom del canal, escrivim el nom del Centre i triem l’opció Canal públic.

Triem un Enllaç que sigui significatiu.

Cada canal s'identifica mitjançant un paràmetre anomenat Chat_ID. Per saber quin és el Chat_ID del nostre canal, farem sevir un bot auxiliar anomenat @get_id_bot :

  • Cerquem l'usuari (bot) @get_id_bot
  • Li enviem qualsevol missatge, per exemple hola

Amb aquesta conversa inicial amb el bot @get_id_bot hem aconseguit afegir-lo als nostres contactes.

El bot ens retorna el Chat_ID corresponent a la nostra conversa amb ell. Descartem-lo, no és el Chat_ID que ens interessa.

A continuació, des del nostre canal de centre, enviem un primer missatge de benvinguda al canal i el reenviem al bot @get_id_bot:

El bot ens respon amb un missatge que conté el Chat_ID del canal. Apunteu-lo, que després el necessitarem:

Quan es crea el canal, l'usuari que el crea esdevé administrador del canal. El seu número de telèfon no serà revelat als usuaris finals però esdevindrà una peça clau quan calgui identificar-se davant del sistema. És important doncs que la persona que crea el canal pertanyi a l'equip directiu del centre o compti amb el seu coneixement i responsabilitat delegada.

L'administrador ha de ser conscient que qualsevol comentari que enviï des de l'app Telegram del seu mòbil es difondrà a tots els usuaris subscrits al canal. Això ofereix possibilitats interessants si la persona administradora està autoritzada a enviar informacions concretes al canal, però representa també un risc si no se'n fa un ús responsable.