Creació de l'usuari administrador i del canal de centre

Per tal que l'espai Nodes del centre pugui enviar missatges de manera automàtica als dispositius mòbils dels usuaris haurem de crear un canal de Telegram i un "bot" que s'encarregui de publicar-hi les notícies de manera automàtica.

El primer pas serà donar d'alta un usuari de Telegram que serà l'encarregat de crear tant el canal com el "bot".

Creació de l'usuari administrador

La creació de l'usuari s'ha de fer des d'un telèfon mòbil, instal·lant l'app des de la botiga d'aplicacions corresponent (Android, iOS o Windows Phone). Si no teniu nom d'usuari, creeu-lo :

El número de telèfon de l'usuari no serà revelat als usuaris finals però esdevindrà una peça clau quan calgui identificar-se davant del sistema. És important doncs que la persona que es registri com a "usuari administrador" de Telegram pertanyi a l'equip directiu del centre o compti amb el seu coneixement i responsabilitat delegada.

L'administrador ha de ser conscient que qualsevol comentari que enviï des de l'app Telegram del seu mòbil es difondrà a tots els usuaris subscrits al canal. Això ofereix possibilitats interessants si la persona administradora està autoritzada a enviar informacions concretes al canal, però representa també un risc si no se'n fa un ús responsable.

Abans de procedir a la creació del canal hem de comprovar que l’administrador disposi d’un nom d'usuari (o alias) per tal que no quedi exposat el seu nom real ni el seu número de telèfon.

Tots els passos que es descriuen a continuació s'han de fer des de l'app d'aquest "usuari administrador" que hem creat.

Creació del canal públic del centre

Per crear el canal haurem de decidir tres coses: el nom del canal, una descripció i un nom curt per a l'enllaç. Per exemple, si el nom real del centre és Escola L'Arany podem utilitzar-lo també com a nom del canal. La descripció pot ser alguna cosa com ara Canal de l'Escola L'Arany, Notícies de L'Arany, etc.

Pel que fa a l'enllaç, cal evitar l’ús de majúscules, accents, espais i caràcters especials. Un bon nom d'enllaç podria ser larany.

S’haurà d’establir també una imatge o logotip del canal, altrament es mostraran les inicials. El logotip es mostrarà en un cercle, és convenient tenir-ho en compte per evitar que quedi escapçat. La mida de la imatge hauria de ser almenys de 256 x 256 pixels.

A continuació detallem amb captures de pantalla d’un mòbil el procediment que cal seguir.

En el menú de l’App de Telegram, triem Crea un canal. En el camp Nom del canal, escrivim el nom del Centre i triem l’opció Canal públic.

Triem un Enllaç que sigui significatiu. Per saber el Chat ID del canal, cerquem i afegim el bot @get_id_bot als nostres contactes.

Enviem un primer missatge al canal i després el reenviem al bot @get_id_bot:

En el missatge de resposta del bot hi ha el Chat ID del canal. Apunteu-lo, que després el necessitarem: