Contingut estàtic d'inici

Les pàgines de Categoria, també poden tenir una part de contingut estàtic al marge dels articles. No obstant la seva edició és bastant diferent a la portada, no sent pàgines sinó simplement una descripció. No podem tenir, com en el cas de la portada, varies pàgines preparades, sent necessari canviar aquesta descripció per a canviar aquest contingut estàtic. Aquest és un exemple de contingut estàtic d'inici, on es dóna la benvinguda als continguts de robòtica de l'escola.Per editar-ho haureu d'anar a Tauler | Articles | Categories i aquí editeu la Categoria a la qual vulgueu afegir aquest contingut estàtic.

Aquí trobarem la caixa d'edició Descripció amb les mateixes eines que les caixes d'edició dels articles o les pàgines.