PROJECTE FINAL. PRIMERA PART. "Revisió del pla d'emergència del centre docent"Objectius

  1. Revisar l'estat de la prevenció al propi centre tenint en compte els conceptes, les instruccions i les recomanacions teòriques rebudes en la formació.
  2. Avaluar i prendre consciència de l'estat de la prevenció al vostre centre.
  3. Facilitar el coneixement d'aquells aspectes millorables en prevenció per procurar una actuació reparatòria.Presentació

Aquesta segona part del projecte final consisteix a revisar el pla d'emergència del vostre centre, com a persones que heu rebut una formació, contestant una enquesta de respostes curtes. És desitjable que, si es detecten algunes deficiències, puguin ser solucionades.

El fitxer en Word es pot baixar com a document, omplir les caselles de respostes i reenviar-lo a la persona formadora.PROJECTE FINAL. SEGONA PART. "Activitat pràctica sobre plànols"
Objectius

  1. Implementar els conceptes, les instruccions i les recomanacions teòriques rebudes en la formació amb un treball pràctic basat en la realitat del centre.
  2. Desenvolupar la capacitat de planificació de l'acció preventiva.Presentació

Cal assenyalar l'opció que creus és més adient:

projecte_2a_part_.pdf