Bloc 7: Aspectes tècnics i organitzatius: mesures d'acció preventiva

Objectius

 1. Conèixer els aspectes tècnics més rellevants de les disciplines tècniques que conformen la prevenció de riscos laborals: seguretat, higiene i ergonomia.
 2. Conèixer tots els aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora d’elaborar el Pla d’emergència.
 3. Conèixer i identificar els riscos físics del centre educatiu.
 4. Valorar la necessitat d’implementar mesures preventives.


Continguts

 1. Especialitats preventives
  • 1. Especialitat seguretat
  • 2. Especialitat higiene industrial
  • 3. Especialitat ergonomia i psicosociologia aplicada
  • 4. Especialitat medicina del treball
 2. Seguretat
  • 1. Pla d’emergència i pla d'autoprotecció
  • 2. Pla d'emergència del centre docent
  • 3. En cas d'incendi
  • 4. Organització del Pla d'emergència
  • 5. Confinament d'un centre
  • 6. Avaluació d'un centre
  • 7. Un tomb per l'escola
  • 8. Taules de les inspeccions i les revisions de les instal·lacions del centre
 3. Ergonomia
  • 1. Aspectes generals
  • 2. Esforç vocal
  • 3. Personal usuari de les pantalles de visualització de dades (PVD)
 4. Higiene industrial
  • 1. Agents contaminants
  • 2. Perills químics
  • 3. Perills biològics
  • 4. Perills físics
  • 5. La higiene industrial en el centre docent
  • 6. Plagues urbanes: control i gestió. Exemple de coordinació d'activitats empresarials


Apartats