Bloc 6: Funcions de la persona coordinadora de prevenció de riscos laborals al centre docent

Objectius

 1. Tenir coneixement de les funcions del personal coordinador de prevenció de riscos laborals del centre docent.
 2. Fer percebre la necessitat d'implicació del claustre de professorat en la prevenció al centre.

Continguts

 1. Les persones coordinadores de prevenció de riscos laborals als centres docents
  • La prevenció de riscos laborals en el centre docent
 2. Funcions del personal coordinador de prevenció de riscos laborals del centre docent
 3. Què podem fer en el centres docents?
 4. Implicació del claustre de professorat en la prevenció al centre

Apartats

 • Apartat 1: Les persones coordinadores de prevenció de riscos laborals als centres docents
 • Apartat 2: Funcions del personal coordinador de prevenció de riscos laborals del centre docent
 • Apartat 3: Què podem fer en els centres docents?
 • Apartat 4: Implicació del claustre de professorat en la prevenció al centre