Bloc 5: Primers auxilis per als centres docents

Objectius

Com realitzar una primera atenció immediata i provisional a una persona accidentada o malalta abans d'ésser atesa en un centre sanitari o per professionals experts dels equips d'emergències.

La finalitat és que no s’agreugin les lesions que ha patit la persona accidentada o malalta.

Continguts

1.El paper del socorrista. Suport vital bàsic

 • Què són els primers auxilis
 • Activar el sistema PAS

2.Lesions parts toves: Ferides i Contusions

3.Altres lesions:

 • Hemorràgies
 • Ennuegament
 • Cremades
 • Intoxicació

4.Fractures òssies

 • Fractura
 • Esquinç
 • Luxació

Apartats

 • Apartat 1: El paper del socorrista. Suport vital bàsic
 • Apartat 2: Lesions parts toves: Ferides i Contusions
 • Apartat 3: Altres lesions: Hemorràgies, Ennuegament, Cremades i Intoxicacions
 • Apartat 4: Fractures òssies: Fractura, Esquinç, Luxació