Bloc 5: Primers auxilis al centre docent

Objectius

 1. Com realitzar una primera atenció immediata i provisional a una persona accidentada o malalta abans d'ésser atesa en un centre sanitari o per professionals experts dels equips d'emergències.
 1. La finalitat és que no s’agreugin les lesions que ha patit la persona accidentada o malalta.

Continguts

 1. El paper del socorrista. Suport vital bàsic
  • Què són els primers auxilis
  • Activar el sistema PAS
 1. Lesions parts toves: Ferides i Contusions
 1. Altres lesions:
  • Hemorràgies
  • Ennuegament
  • Cremades
  • Intoxicació
 1. Fractures òssies
  • Fractura
  • Esquinç
  • Luxació

Apartats

 • Apartat 1: El paper del socorrista. Suport vital bàsic
 • Apartat 2: Lesions parts toves: Ferides i Contusions
 • Apartat 3: Altres lesions: Hemorràgies, Ennuegament, Cremades i Intoxicacions
 • Apartat 4: Fractures òssies: Fractura, Esquinç, Luxació