Bloc 3: Gestió d'accidents laborals, malalties professionals, vigilància de la salut i coordinació d'activitats empressarials

Objectius

 1. Conèixer el protocol d’actuació en cas d’accident, de malaltia professional i de patologies relacionades amb el treball d’un treballador/a del centre docent.
 2. Conèixer el procediment de vigilància de la salut que es realitza al Departament d’Educació.
 3. Conèixer els procediments per tal de realitzar la coordinació d’activitats empresarials als centres docents.
 4. Conèixer el protocol d’actuació davant la presència de plagues en un centre docent, per tal de:
  • Contractar una empresa de gestió de plagues seguint el procediment establert en la coordinació d’activitats empresarials.
  • Eliminar o minimitzar, al màxim, el risc per exposició a productes biocides per als usuaris del centre (treballadors i treballadores i alumnes).

Continguts

 1. Accidents laborals, malalties professionals i vigilància de la salut
  • Accidents laborals
  • Malalties laborals
  • Vigilància de la salut
 2. Coordinació d'activitats empresarials
  • Coordinació de les activitats empresarials
  • Procediments operatius d'activitats pròpies i no pròpies del Departament d'Educació

Apartats

 • Apartat 1: Accidents laborals, malalties professionals i vigilància de la salut
 • Apartat 2: Coordinació d'activitats empresarials