Bloc 2: Pla de prevenció: planificació, execució, avaluació. Estructura documental

Objectius

 1. Conèixer la llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals i les obligacions que se’n deriven.
 2. Conèixer la documentació de què el centre ha de disposar en matèria de prevenció de riscos laborals per tal d’integrar la prevenció de riscos laborals en l’activitat del centre.


Continguts

 1. Obligacions derivades de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals
  • Formació, informació i emergències
  • Llei de prevenció de riscos laborals. Capítol III: Drets i obligacions
  • El Pla d’emergència del centre docent
 2. Documentació del centre relacionada amb la prevenció de riscos laborals
 3. Annexos
  • Documents d'interès per a les persones coordinadores de prevenció de riscos laborals als centres


Apartats

 • Apartat 1: Obligacions derivades de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals
 • Apartat 2: Documentació del centre relacionada amb la prevenció de riscos laborals