Mòdul 4: Aplicació informàtica "Escola i Famílies"Aquest mòdul està centrat en l’ús de l’aplicació informàtica “Escola i famílies. Junts X l’Educació”. Aquesta eina permet als docents elaborar projectes de centre per promoure la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels fills i la seva participació en el funcionament del centre.


Contingut del mòdul